Zapytanie ofertowe na chemię basenową - 2019 r.

czwartek, 13, grudzień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw

 

 1. Zamawiający Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

 2. Przedmiot zamówienia : dostawa chemii basenowej

   

  * Podchloryn sodu stabilizowany 15 %- 5000 kg

  * Środek do koagulacji np. Flockmix B- 1000 kg

  * Korektor Ph minus płynny – 800 kg

  * Środek przeciwko algom np. Algen Super 36% - 200 kg

  * Tabletki DPD 1- 5000 szt

  * Tabletki DPD 3 – 1000 szt

  * Tabletki Phenol Red – 1500 szt

   

 3. Termin realizacji zamówienia- partiami, przez cały rok 2019, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena musi zawierać koszty transportu wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego.

 5. Inne istotne warunki zamówienia:

  Istotne jest podanie ceny netto/ brutto za 1 kg w przypadku środków płynnych oraz ceny netto/ brutto za 1 sztukę tabletek. Preparaty dostarczane, będą opisane każdorazowo w języku polskim oraz muszą posiadać świadectwo jakości producenta i wymagane przepisami atesty ( karta charakterystyki substancji niebezpiecznej każdego ze środków stanowiących przedmiot zamówienia). Koszt opakowania towaru oraz dostarczenie pokrywa Wykonawca. Ilość środków chemicznych podanych w ofercie, może ulec zmianie przy końcowym zamówieniu ( tylko zwiększeniu). Ostateczna ilość środków chemicznych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

 6. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” .

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości dla GCKiS w Żarowie w 2019r. „

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w Sekretariacie, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faxem pod nr tel. 74 8580 753

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

 

Ofertę złożyć należy do dnia 19.12.2018 do godziny 15:30

Załączniki:

>>> wzór umowy

>>> wzór oferty

>>> PROTOKÓŁ WYBORU NAJLEPSZEJ OFERTY - plik PDF

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Zapytanie ofertowe na chemię basenową - 2019 r.. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates