Wakacje z rowerem 2013 - Buków

czwartek, 04, lipiec 2013

Przy pięknej słonecznej pogodzie 3 lipca 2011 roku, klub cyklistów "Old Spokes" udał się na kolejną wyprawę rowerową. Celem wycieczki była miejscowość Buków, położona w północno-wschodniej części gminy Żarów. Jak zawsze, tak i tym razem wycieczkę poprzedziła wspólna fotografia uczestników, z których najmłodsza cyklistka miała 9 lat.


Po starcie, trasa wyprawy wiodła żarowskimi ulicami Piastowską, Armii Krajowej, Wyspiańskiego, Słowiańską oraz Mickiewicza. Klubowicze minęli znak z napisem Mrowiny, aby dotrzeć do dawnego pałacu rodziny von Kulmiz. Żarowscy cykliści obejrzeli wspomnianą budowlę oraz znajdujący się od strony zachodniej przypałacowy staw o powierzchni 0,4 ha, który przedzielony jest kamiennym mostem na dwa baseny. Pod koniec II wojny światowej w pałacu mrowińskim złożono kilkadziesiąt skrzyń i ok. 400 pudeł z aktami Archiwum Miejskiego we Wrocławiu oraz prawdopodobnie Miejskimi Zbiorami Sztuki. Po wojnie miejsce to odwiedziła polska komisja rewindykacyjna Ministerstwa Kultury i Sztuki, która zabrała ze sobą całość zdeponowanych zbiorów. Krąży jednak miejscowa legenda o skrzyniach zatopionych rzekomo wcześniej we wspomnianym przypałacowym stawie.

Kolejnym przystankiem na trasie wycieczki był dawny folwark w Tarnawie. Tutaj klubowicze oglądali wybudowany na początku XX wieku, murowany, dwukondygnacyjny budynek, który obecnie wchodzi w skład prywatnego gospodarstwa rolnego i pełni funkcję magazynu. Majątek tarnawski, podobnie jak mrowiński, był niegdyś własnością von Kulmizów. Znajdował się tu klasycystyczny pałac, który pełnił rolę tzw. rezydencji myśliwskiej. Kwaterowano w nim gości, którzy odwiedzali Kulmizów.

Z Tarnawy, żarowscy cykliści podziwiając okoliczne krajobrazy udali się do Imbramowic. Przystankiem był tutaj kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP. Budowla ta wzniesiona została z łamanego kamienia oraz cegły. Jest prostym salowym kościołem z prostokątnym dwuprzęsłowym prezbiterium. Pomimo daty 1522 widniejącej we wnętrzu świątyni, dokładna data jej powstania pozostaje nie znana. Detale gotyckie w postaci kamiennego sakramentarium oraz zamurowany boczny portal wejściowy, wskazują na 2 połowę XV wieku. Tuż przy kościele parafialnym uczestnicy wycieczki podziwiali masywną granitową bryłę podstawy dawnego pomnika z czasów wojen pruskich. Dalszym etapem wycieczki była dawna cegielnia w Imbramowicach. Tutaj na dnie zalanego wyrobiska gliny spoczywają pamiątki lotnicze z okresu II wojny światowej. Mijając granicę powiatów świdnickiego i wrocławskiego, cykliści dotarli do miejscowości Dzikowa w gminie Mietków, gdzie znajduje się przydrożna kapliczka. Kolejną zobaczyć można przy drodze Dzikowa-Buków. Obie powstały na przełomie XIX/XX wieku. Cel pierwszej wakacyjnej wyprawy rowerowej klubu "Old Spokes" osiągnięty został po minięciu tablicy z napisem BUKÓW. W miejscowości tej znajduje się wiele interesujących budowli i historycznych reliktów. Rowerzyści z Żarowa podziwiali kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, który zbudowany został w połowie XIII wieku. W XIV wieku świątynia powiększona została o część zachodnią, a w połowie XVIII w. o dwie barokowe kaplice dobudowane od południa i od północy. W roku 1729 runęła wieża świątyni, którą odbudowano dopiero pod koniec XIX wieku. Z innych zabytków, które dane było zobaczyć uczestnikom wycieczki wymienić należy: figurę św. Jana Nepomucena z 1 połowy XVIII wieku, kolumnę maryjną z 1870 roku oraz pseudomaltański granitowy krzyż pojednania wmurowany w mur plebani.

Po wielu atrakcjach na szlaku cykliści "Old Spokes" powrócili w świetnym humorze do Żarowa. Następna wyprawa rowerowa klubu "Old Spokes" już w przyszłą środę 10 lipca o godz. 9:30 (pod GCKiS). Ruszamy do Ruska w gminie Strzegom. Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

>>> Zakładka klubu cyklistów "Old-Spokes"

 Pierwsza wspólna fotografia sezonu 2013

 Mkniemy ulicą Słowiańską w Żarowie

 Pod bramą wjazdową do pałacu w Mrowinach

 Także w naszej gminie nie brakuje pięknych krajobrazów. Wystarczy wsiąść na rower ....

Odpoczynek przy dawnym folwarku w Tarnawie 

 Z Tarnawy w stronę Imbramowic. Liderem pan Andrzej :-)

 W odwiedzinach na łące koło Imbramowic

 Podziwiamy poniższy krajobraz ....

 Góra Pyszczyńska w całej okazałości 

 Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Imbramowicach

 Uczestnicy wycieczki z zaciekawieniem zaglądają do wnętrza tej niewielkiej, lecz urokliwej świątyni

 Widok na ołtarz główny

 Wokół starych murów aby ...

 bliżej przyjrzeć się masywnej wieży zbudowanej z łamanego kamienia

 Gdyby nie te dwie panie na górze z pewnością udałoby się nam przesunąć pozostałość dawnego pomnika :-)

 Przy jednym z wyrobisk gliny dawnej cegielni w Imbramowicach

 Była droga i nagle nie ma. Kto zwinął asfalt ?

 Na Tarnawce prace modernizacyjne w toku

 Dzikowa w gminie Mietków wita

Przydrożna kapliczka w Dzikowej ma formę niewielkiego budynku wolnostojącego ...

... kolejna znajduje się przy drodze Dzikowa-Buków  

Buków na horyzoncie  

 Przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie

 Komuś tutaj chyba się usnęło ? :-)

 Legendarny krążownik polskich szos Autosan ciągle w dobrej kondycji. Pozazdrościć :-) 

 Przy XVIII-wiecznej figurze św. Jana Nepomucena

 Kolumna Maryjna z 1870 roku na prywatnej posesji

Bez komentarza .... :-) 

 Pseudomaltański granitowy krzyż pojednania wmurowany w kamienne ogrodzenie plebanii

 Zainteresowanie wzbudził również przydrożny kamienny słupek

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Wakacje z rowerem 2013 - Buków. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates