Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania "Studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Przebudowa obiektów instalacji kultury w gminie Żarów - przebudowa świetlic Wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny i Przyłegów". Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates