Zapytanie ofertowe na chemię basenową - 2020 r.

piątek, 13, grudzień 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw.

 1. Zamawiający Gminne Centrum Kultury i Sportu

 2. Przedmiot zamówienia : dostawa chemii basenowej

 • Podchloryn sodu stabilizowany 15 % - 5000 kg

 • Środek do koagulacji np. Flockmix B – 1200 kg

 • Korektor PH minus płynny – 600 kg

 • Środek przeciwko algom np. Algen Super 36 % - 200 kg

 • Tabletki DPD 1 – 4000 szt

 • Tabletki DPD 3 – 1000 szt

 • Tabletki Phenol Red – 2500 szt

   

 1. Termin realizacji zamówienia: zamówienie będzie realizowane partiami, przez cały rok 2020, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

 2. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena musi zawierać koszty transportu wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego.

 3. Inne istotne warunki zamówienia :

  Istotne jest podanie ceny netto / brutto za 1 kg w przypadku środka płynnego oraz ceny netto / brutto za 1 sztukę tabletki. Dostarczone preparaty , będą opisane każdorazowo w języku polskim oraz muszą posiadać świadectwo jakości producenta i wymagane przepisami atesty ( karta charakterystyki substancji niebezpiecznej każdego ze środków stanowiących przedmiot zamówienia ). Koszty opakowania towaru oraz dostarczenia do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca. Ilość środków chemicznych podanych w ofercie może ulec zmianie przy końcowym zamówieniu ( tylko zwiększeniu). Ostateczna ilość środków chemicznych będzie wynikała z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

 4. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” .

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dostawę chemii basenowej dla GCKiS w Żarowie na 2020 r.”

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego w Sekretariacie , pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

 

Ofertę złożyć należy do dnia 19.12.2019 godz 10:00

Załączniki:

>>> wzór umowy

>>> wzór oferty

>>> Protokół, plik PDF

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Zapytanie ofertowe na chemię basenową - 2020 r.. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates