Marsz Nordic Walking

wtorek, 28, wrzesień 2021

Odciąża kręgosłup i stawy, pomaga schudnąć, mobilizuje do pracy wiele mięśni, rozładowuje stres i napięcie. To tylko kilka zalet dla których warto uprawiać nordic walking. To dyscyplina, która nie ma ograniczeń wiekowych, dlatego coraz częściej widzimy chodzących z kijami ludzi. Ale pytanie czy robią to dobrze? Te wątpliwości rozwieje nasz instruktor Nordic Walking. Zapraszamy wszystkich chodzących oraz tych którzy swoją przygodę z tą aktywnością zaczną do naszych spacerowych spotkań.Dowiecie się min na czym polega nordic walking, jak prawidłowo maszerować i jaki sprzęt wybrać.

Widzimy się 2 oraz 23 października o 10.30 przed boiskiem orlik przy GCKiS.
Zajęcia są bezpłatne.
Maszerujcie z nami po zdrowie

 

 

 

REGULAMIN
marszu Nordic Walking

I. CEL IMPREZY:

1. Popularyzacja Nordic Walking jako atrakcyjnej formy ruchu.
2. Zachęcenie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Gminy Żarów.
3. Promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców.
4. Integracja mieszkańców z różnych grup wiekowych.

II. ORGANIZATOR:

Organizatorem wydarzenia jest :
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
ul. Piastowska 10 A
58-130 Żarów

III. MIEJSCE I TERMIN :

Marsz odbędzie się w dwóch terminach 2 października i i 23 październik 2021 o godzinie 10.30. Start i meta znajduje się przy boisku Orlik w Żarowie. Długość trasy wynosi ok. 5 km.

IV. WARUNKI i ZASADY UCZESTNICTWA:

w turnieju mogą brać wszyscy chętni bez względu na wiek
udział w marszu jest bezpłatny i nie obowiązują zapisy
uczestnicy biorą udział w marszu na własną odpowiedzialność. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków
organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zgubione przez uczestnika na terenie imprezy
udział w marszu jest jednoznaczny z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania szeroko pojętego sportu – rodzice/pełnoprawni opiekunowie znają stan zdrowia swojego dziecka i wyrażają zgodę na udział w zawodach
uczestnik posiada własny sprzęt do nordic walking
uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego
marsz będzie prowadzony w formie rekreacyjnej
uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatora marszu.

V. WARUNKI KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Marszu, wynikające z winy uczestników, za rzeczy zagubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy.
3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Klauzula informacyjna i zgoda w celu upublicznienia wizerunku osoby dorosłej/dziecka oraz zgoda w celu upublicznienia wyników Turnieju Tanecznego 2019

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

· Administratorem Pani/Pana dziecka* danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów.
· Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
· Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym zdjęcia i materiały filmowe zawierające wizerunek Pani/Pana dziecka*, zarejestrowane podczas wręczenia nagród w Turnieju Tanecznym zorganizowanym przez GCKiS, na stronie internetowej Placówki, profilach internetowych zarządzanych przez Placówkę oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych na terenie Placówki.
· Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji oraz promocji GCKiS na podstawie Pani/Pana zgody opartej o przepis prawa art. 81 ust.1 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
· Pani/Pana dziecka* dane osobowe będą upublicznione.
· Pani/Pana dziecka* dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
· Pani/Pana dziecka* dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, a następnie zostaną usunięte.
· Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/swojego dziecka* oraz prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
· Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka* narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
· Pani/Pana dziecka* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
· Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym Pani/Pana dziecka* imię i nazwisko oraz punktacje, oceny i wyniki osiągnięte w Turnieju Tanecznym organizowanym przez GCKiS.
· Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursach i zawodach (zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie przedsięwzięcia).

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Marsz Nordic Walking. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates