AKTYWNY SZKRAB to zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat. Na spotkaniach będzie gościć śpiew, taniec, ogólnorozwojowe ćwiczenia gimnastyczne lub plastyczne, trening ogólnego słuchania ze zrozumieniem, ćwiczenie narządów mowy.

Zajęcia są prowadzone z rodzicem/ opiekunem.

Takie spotkania to same korzyści dla dziecka i rodzica/opiekuna:
+ ogólne wzmocnienie ciała
+ poprawa koncentracji
+ chęć i radość przebywania wśród innych osób
+ uczucie lekkości i rozluźnienia
+ pozytywne relacje dziecko-rodzic/opiekun

Zajęcia prowadzone są na podstawie Treningu słuchowego Magdaleny Krawczun
Podczas zajęć wykorzystywane będą materiały do integracji sensorycznej oraz wprowadzane będą elementy sensoplastyki. Zajęcia prowadzi instruktor Paulina Denker-Jarosz

Terminy zajęć:
wtorek 9.30-10.15 (od 6 miesiąca do 1 roku) - zawieszona
czwartki 10.00-10.45 ( od 1 roku do 3 lat)
czwartki 16.30-17.15 (od 6 miesiąca do 3 lat)

Koszt zajęć 70 zł za miesiąc

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Aktywny Szkrab. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates