Plastyka - czyli wychowanie przez sztukę
Sztuka to przestrzeń, w której zazębiają się rozmaite tworzywa i substancje: dźwięki, brzmienia, kształty, barwy, słowa..., gromadzą się uczucia kreującego i percypującego, pojawiają się asocjacje, analogie, gra odczytań przypisywanym wytworom. Ale jeden element pozostaje dla niej stały – osoba sprawcy, czyli tego, który tworzy. [M. Knapik, 2003]

W ujęciu pedagogicznym termin „sztuka” ma dwa zasoby znaczeniowe: sztuka jako umiejętność działania wg reguł i jako określenie w sposób zbiorczy wszystkich zjawisk artystycznych danej epoki. [Wojnar, 1993]

Tak rozumiane pojęcie rzutuje na proces edukacji, który uwarunkowany jest zarówno kontaktem człowieka z wytworami artystycznymi, jak i działaniem ekspansyjnym i kreatywnym jednostki. Człowiek może być wzbogacony przez sztukę nie tylko wtedy gdy ogląda, słucha, czyta, ale także maluje, śpiewa lub interpretuje słowa i dźwięki w sposób osobisty i ekspresyjny.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI 4-5 oraz 6-8 LAT
Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzieci chętnie rysują, malują lub tworzą proste formy plastyczne doskonale bawiąc się przy tym.

CELE:
Program zajęć plastycznych przeznaczony jest do prowadzenia świadomie zaplanowanego procesu, którego celem jest:
- rozwijanie dziecięcych talentów,
- stymulowanie emocji, zainteresowań, rozwoju intelektualnego,
- budowanie zainteresowań plastyką, sztuką, twórczością ludową,
- uwrażliwianie na piękno.
- kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej.
- rozbudzanie zainteresowań sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie kreatywności i uzdolnień skłaniają dziecko do samodzielnej twórczości.

ZAJĘCIA SZKICU I MALARSTWA DLA DZIECI POWYŻEJ 8 LAT
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży organizowane są w myśl uzupełnienia „apetytu” na twórczość artystyczną, niestety niezaspokojonego w ramach zajęć lekcyjnych.
Koncepcja programu zakłada ścisłą integrację niezbędnej wiedzy plastycznej z umiejętnościami plastycznymi – należą do nich: indywidualna ekspresja twórcza, twórcze działanie w grupie. Ponadto dzieci i młodzież zdobywają wiedzę z zakresu podstawowych pojęć plastycznych i poznają bogactwo środków warsztatu plastycznego – dzięki temu zdobywają niezbędną wiedzę i narzędzia umożliwiające im świadomą i efektywną działalność twórczą.

CELE:
- rozbudowanie kreatywnej postawy wobec sztuki,
- tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych,
- rozwój wyobraźni twórczej,
- umożliwienie ekspresji plastycznej,
- kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia.

Zajęcia plastyczne 4-5 oraz 6-7 lat
środa 16:00-17:00
70 zł/miesiąc

Szkic i malarstwo pow. 8 lat
wtorek 15:30-17:00
80 zł/miesiąc

Szkic i malarstwo pow. 10 lat
środa 17:30-19:00
90 zł/miesiąc

Szkic i malarstwo młodzież
wtorek 17:30 - 19:00
90 zł/miesiąc

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Plastyczna. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates