Chór Kameralny „Senyor–rici” jest wokalnym zespołem muzycznym o statusie amatorskim. Powstał z inicjatywy żarowskiego UTW działającego przy GCKiS. Pod względem administracyjnym oraz w dziedzinie obsługi artystycznej imprez GCKiS Chór podlega bezpośrednio dyrektorowi GCKiS. W zakresie działalności artystycznej i polityki repertuarowej Chór jest niezależny. 

 Celem naszej działalności jest:
1) rozwijanie kultury muzycznej uczestników;
2) reprezentowanie i promowanie GCKiS na polu działalności;
Powyższe cele osiągnąć chcemy w szczególności poprzez:
1) udział w uroczystościach i innych imprezach GCKiS;
2) udział w konkursach, festiwalach i przeglądach chórów;
3) koncertowanie w kraju i za granicą.


Aby zostać członkiem chóru nie trzeba być słuchaczem UTW lecz może być nim każdy chętny po spełnieniu warunków wstępnej kwalifikacji. Chórzystą może zostać tylko taka osoba, która ukończyła 18 rok życia i przeszła postępowanie kwalifikacyjne oraz zobowiąże się do przestrzegania naszych zapatrywań na śpiewanie. Śpiew to radość dla wszystkich śpiewających ale nie tylko! Nie chcemy śpiewać tylko dla siebie. Poprzez uczestnictwo w różnego typu „Imprezach Kulturalnych”, chcemy dawać radość innym oraz integrować środowisko szczególnie lokalne.

NASZE MOTTO:
INTEGRACJA
RADOŚĆ
TOLERANCJA
„….Życie należy wypełniać sobą ale jedynie wtedy kiedy chce się drugiemu ofiarować RADOŚĆ!!!...”

 

JESTEŚMY OTWARCI NA WSZYSTKICH CHĘTNYCH
Którym będzie z nami po drodze.

Występy chóru Senyor-rici:

28.10.2011 - Świdnica
01.07.2012 - Świdnica
02.07.2012 - Kruków
01.10.2012 - Wrocław
23.06.2013 - Świdnica
05.10.2013 - Świdnica

29.10.2013 - Świdnica
25.11.2013 - Świdnica

18.10.2014 - Świdnica
23.11.2014 - Świdnica

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Chór Senyor-rici. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates