CERAMIKA to dziedzina twórcza dla każdego.

PRACOWNIA CERAMICZNA, swoją działalnością pragnie przybliżyć tak dorosłym jak i dzieciom tajniki technik ceramicznych. Jednak ceramika nie jest tylko zbiorem technik, ale sztuką dotykania. Większość czynności wykonujemy w niej gołą dłonią i wrażliwymi palcami. Już pierwszy dotyk gliny jest dla nas naturalny… ręce same ją rozpoznają, jej elastyczność i inne jej właściwości. Ceramika ma swoje podstawowe zasady, jednak nie ma w niej granic dla eksperymentów. Uprawiając ceramikę możemy kształtować własne metody i wypracować swoją indywidualną w niej drogę.

Żeby zacząć ceramikę, nie trzeba mieć żadnej wiedzy, wszystko poznacie w praktycznym działaniu, dającym satysfakcję oglądania swoich dzieł już na początku, a nie dopiero po długotrwałych studiach. W pracowni CERAMICZNEJ technika jest tak samo ważna jak wrażliwość, poczucie estetyczne i samo tworzenie, powstawanie dzieła, obecność przy jego narodzinach aż do prezentacji.

GLINA jest doskonałym materiałem poddającym się łatwemu modelowaniu nie tylko przez dorosłych, ale tez przez dzieci. Każde z nich staje się autorem niepowtarzalnych form. Praca w glinie do dla wszystkich bardzo twórcze doświadczenie, rozwój i zabawa, ale także doskonałe zajęcie relaksacyjne i terapeutyczne.

Zajęcia ceramiczne dla WSZYSTKICH, prowadzone w pracowni maja charakter ogólnorozwojowy, pozytywnie wpływają na rozwój wyobraźni twórczej, sprawności manualnej, uczą koncentracji, uwagi, planowania przestrzennego, wytrwałości w dążeniu do celu, odporności emocjonalnej na porażki i niepowodzenia, uczą wiary we własne siły i możliwości.

CELE PRACOWNI:

 • poznanie dawnego rzemiosła i tradycji, metod wydobywania i obróbki
 • zdobycie umiejętności wykonywania glinianych naczyń i ozdób
 • nauka toczenia gliny na nowoczesnym kole garncarskim
 • poznawanie różnorodnych materiałów służących do modelowania kompozycji przestrzennych i płaskich
 • kształtowanie umiejętności projektowania (bryła, płaszczyzna)
 • rozwijanie wrażliwości i własnej ekspresji
 • rozwój wyobraźni, kreatywnego i twórczego myślenia
 • doskonalenie sprawności manualnych
 • poznanie technik i technologii ceramicznych
 • łączenie i mieszanie technik

  Od kilku lat Pracownie Ceramiczną wspiera działająca na Żarowskiej podstrefie ekonomicznej firma Colorobbia Polska Sp. z o.o.


Ceramika dziecięca - 15:00-16:30 - czwartek
Ceramika dorośli I - 16:30-18:00 - czwartek
Ceramika dorośli II - 18:00 - 19:30 - czwartek
koszt: 100 zł/miesiąc

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Ceramiczna. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates