Zapraszamy na zajęcia w roku szkolnym 2017/18

środa, 30, sierpień 2017

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ogłasza zapisy na zajęcia stałe w roku szkolnym 2017/18

Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest wypełnienie deklaracji oraz zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach, dotyczy to zarówno nowych uczestników, jak i osoby uczestniczące w roku ubiegłym.

Zobacz Regulamin uczestnictwa

Pobierz: deklaracja plik.PDF

Szkółka Piłkarska – K. Dutkiewicz, M. Garbacz, A. Ciupiński

Najważniejszym celem Szkółki Piłkarskiej GCKiS Żarów jest radość i wspólna zabawa płynąca z gry w piłkę nożną. Zdobyte umiejętności piłkarskie mają pomóc w osiągnięciu tego przesłania. W organizowanych przez centrum turniejach piłkarskich nie ma podziału na miejsca, ponieważ każdy biorący udział w rozgrywkach jest zwycięzcą. Dziesięciomiesięcznym szkoleniem objęte są dwie grupy wiekowe: kat. Żak oraz kat. Orlik. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu. Do dyspozycji zawodnicy mają kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” (okres jesienno-wiosenny) oraz halę sportową (okres zimowy). Obiekty sportowe znajdują się na ul. Piastowskiej 10A w Żarowie.

 

Gr. A kat. Orlik, dzieci z rocznika 2007-2008 (trener: Krzysztof Dutkiewicz)

 

Grupa B kat. Żak, dzieci z rocznika 2009-2010 (trener Monika Garbacz)

 

Grupa C kat. Skrzat, dzieci z rocznika 2011-2012 (trener Adam Ciupiński)

 

Termin rozpoczęcia zajęć:

Orlik 12.09.2017, godz. 15:00

Żak 13.09.2017, godz. 15:00

Skrzat 11.09.2017, godz. 15:30

Cena zajęć za miesiąc – 40 zł.

Miejsce: Boisko Orlik w Żarowie, ul. Piastowska 10A

 

Liczba miejsc ograniczona.

Akrobatyka Sportowa – E. Blusiewicz, M. Garbacz

Do głównych celów zajęć zaliczamy: kształtowanie prawidłowej postawy ciała i koordynacji ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych tj.: siła, szybkość skoczność, wytrzymałaość, zwinność. Zajęcia wpływają także na rozwój cech wolicjonalnych, odwagi, zdecydowania, rzetelności i wzajemnej pomocy.

Termin rozpoczęcia zajęć:

Trener – Ewelina Blusiewicz:

Gr.I – 11.09.2017, godz. 15:00

Gr.II – 11.09.2017, godz. 16:00

Gr.III – 11.09.2017, godz. 17:00

Trener – Monika Garbacz:

Gr. Nowicjusz:A 12.09.2017, godz. 15:00

Gr. Nowicjusz:A 15.09.2017, godz. 15:00

Miejsce: Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A

Cena zajęć za miesiąc:

zajecia E. Blusiewicz – 40 zł

zajecia M. Garbacz – 20 zł

Liczba miejsc ograniczona.

 

Zajęcia cheerleaders – Kids Dance – P. Denker Jarosz

Taniec jest jedną z rzadkich dziedzin działalności ludzkiej, w której człowiek angażuje się całkowicie: ciałem, duszą i umysłem. Obecnie staje się również skutecznym, oraz jednym z najciekawszych i najmodniejszych rodzajów treningu
Celem zajęć jest:
- przywrócenie i rozwinięcie ogólnie pojętej organiczności i świadomości ruchowej
- poprawa kondycji fizycznej, sprawności ruchowej i harmonii całego ciała
- zapewnienie uczestnikom ruchu, rozrywki i rekreacji

Termin rozpoczęcia zajęć:

11.09.2017, godz. 17:00

Miejsce: Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A

Cena zajęć za miesiąc – 30 zł

 

Zumba Kids – B. Rejek

Zumba Kids zaciera granice pomiędzy fitness’em i zabawą m.in. poprzez specjalnie dobraną oryginalną muzykę.
Młodzi tancerze poznają w świat fitness’u dzięki wspaniałej zabawie, muzyce i atmosferze.

 

Termin rozpoczęcia zajęć:

4.10.2017, godz. 15:30, dzieci w wieku 3-4 lata

4.10.2017, godz. 16:20, dzieci w wieku pow. 5 lat.\

 

Miejsce: Sala Widowiskowo-Sporotowa, ul. Armii Krajowej 60.

Cena zajęć za miesiąc – 30 zł

 

Mała Akademia Muzyki – Z. Furtak

Mała Akademia Muzyki jest formą nauczania gry na instrumentach muzycznych.

Prowadzimy naukę gry na: keyboardzie, organach, pianinie, akordeonie, perkusji, flecie prostym i afrykańskim bębnie djembe oraz instr.perkusyjnych. Podstawową formą nauki są zajęcia indywidualne z uczniem ,w większości instrumentów w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo (45minut). Lekcje na flecie oraz bębnie djembe trwają po 30 minut. Uzupełnieniem zajęć indywidualnych są grupowe zajęcia umuzykalniające również w wymiarze jednej godziny tygodniowo oraz zajęcia w zespołach muzycznych.

Program nauczania obejmuje naukę gry na instrumencie, naukę zapisu nutowego, naukę samodzielnej obsługi i konserwacji instrumentu, naukę podstawowych umiejętności technicznych oraz naukę z zakresu kształcenia słuchu, harmonii i rytmiki.

Naukę na wszystkich instrumentach prowadzimy dla dzieci od lat 8

Zajęcia indywidualne prowadzone są w poniedziałki i czwartki w godz. 13.00 – 20.00 wg planu lekcji sporządzonego po uzgodnieniu z uczestnikami zajęć na początku każdego roku szkolnego.

 

Dla dzieci najmłodszych 6 -7 lat prowadzimy zajęcia rytmiki.

Rytmika obejmuje programowo kształcenie słuchu, umuzykalnienie, zasady muzyki, zajęcia wokalne, kształcenie zdolności manualnych i ruchowych oraz oraz naukę gry na flażolecie.

Są to zajęcia grupowe w wymiarze 1 godziny zegarowej w tygodniu.

Odpłatność (miesięczna) za zajęcia:

flet prosty, bęben djembe – 40,-

keyboard, akordeon – 60,-

perkusja – 80,-

Termin rozpoczęcia zajęć:

Zapisy i spotkanie organizacyjne 4.09.2017, godz. 16:00 – GCKiS w Żarowie

Miejsce: GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A

 

Akademia Malucha – E. Kulas

Zajęcia dla dzieci od 6 miesiąca do 4 lat i ich rodziców, podczas których maluchy będą mogły rozpocząć naukę pracy w grupie poprzez wesołą zabawę.

Termin rozpoczęcia zajęć:

I grupa – (czwartek) 21.09.2017, godz. 9.30-10.15

II grupa – (czwartek) 21.09.2017, godz. 10.45-11.30

Miejsce zajęć: Biblioteka Publiczna w Żarowie, ul Piastowska 10, oddział dziecięcy

Cena zajęć za miesiąc – 30 zł.

 

Zajęcia plastyczne – E. Kulas

Kreatywne zajęcia plastyczne dla dzieci od 4 – 5 lat – nauka poprzez zabawę posługiwania się narzędziami i materiałami plastycznymi.

Termin rozpoczęcia zajęć:

(wtorek) 19.09.2017, godz. 15.00-16.00

Miejsce zajęć: Pracownia Plastyczna GCKiS – I piętro

Cena zajęć za miesiąc – 30 zł.

 

Zajęcia plastyczne – E. Kulas

Zajęcia dla dzieci od 6-8 lat. Na zajęciach dzieci uczą się sposobów formowania, komponowania, wyrażania się w określonych technikach.

Termin rozpoczęcia zajęć:

grupa II – (poniedziałek) 18.09.2017, godz. 14.30-15.30

grupa IIA – (czwartek) 21.09.2017, godz. 15.00- 16.00

Miejsce zajęć: Pracownia Plastyczna GCKiS – I piętro

Cena zajęć za miesiąc – 30 zł.

 

Zajęcia plastyczne - szkic i malarstwo – E. Kulas

Zajęcia dla dzieci powyżej 8 lat. Program zajęć obejmuje: zapoznanie z różnorodnymi technikami rysunkowymi i malarskimi, elementy rzeźby, grafiki. Zajęcia rozwijają kreatywność, twórcze myślenie i zdolności manualne.

Termin rozpoczęcia zajęć:

III grupa – (wtorek) 19.09.2017, godz. 16.30-17.30

Miejsce zajęć: Pracownia Plastyczna GCKiS – I piętro

Cena zajęć za miesiąc – 30 zł.

 

Zajęcia ceramiczne E. Kulas

Praca z gliną bardzo dobrze wpływa na harmonijny rozwój dzieci. Wycisza, uczy skupienia i cierpliwości. Zgniatanie, ugniatanie i wałkowanie gliny zaspokaja naturalną potrzebę dziecka, przygotowuje w ten sposób rękę do nauki pisania. Znakomicie stymuluje i rozwija układ nerwowy. Rozwija wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, a poza tym, a może przede wszystkim jest wspaniałą zabawą i sprawia dzieciom autentyczną frajdę!

Termin rozpoczęcia zajęć:

grupa I stopnia – (środa) 20.09.2017, godz. 14.00-15.00 - Cena zajęć za miesiąc – 40 zł

grupa II stopnia – (środa) 20.09.2017, godz. 15.30-17.00 – Cena zajęć za miesiąc – 45 zł

Rodzinne zajęcia ceramiczne – gr. III – (środa) 20.09.2017, godz. 17.30-19.00 – Cena zajęć za miesiąc: dorośli 50 zł i 20 zł za każde dziecko

Miejsce zajęć: Pracownia Ceramiczna GCKiS – I piętro


Pracownia gitarowa – R. Fidler

Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna basowa.

NOWOŚĆ: ukulele!!!

Cele nauczania to:
Zainteresowanie uczestników muzyką i rozbudzenie zamiłowania do niej. Rozwijanie uzdolnień muzycznych w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji. Nauczanie podstaw gry na instrumencie oraz rozwijanie umiejętności technicznych i interpretacyjnych. Nauczanie zasad notacji w stopniu umożliwiającym samodzielne odczytywanie zapisu nutowego i tabulatur. Przygotowanie do samodzielnego opracowywania krótkich i łatwych utworów, kształcenie wyobraźni artystycznej . Rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego oraz przygotowanie uczestnika do publicznych występów estradowych. Chcemy zapoznać ucznia z podstawową wiedzą o muzyce i kształtować wrażliwości estetyki i poczucia piękna. Kolejnym etapem jest przygotowanie do dalszego kształcenia w Zespole AMICUS (młodzieżowego zespołu vokalno - instrumentalnego).

Treści nauczania to: Podstawowa wiedza w zakresie historii instrumentu, budowy instrumentu, obsługi oraz konserwacji, podstawy prawidłowego aparatu gry (prawidłowa postawa, ułożenie rąk, właściwy sposób wydobycia dźwięku) oraz wybrane elementy techniki gry. Chcemy przygotować uczestnika w zajęciach do samodzielnej pracy nad łatwym utworem w zakresie poprawnego odczytania tekstu tabulatur. Ponadto gwarantujemy przysposobienie do praktyki estradowej (opanowanie pamięciowe utworu oraz koncentracji i pokonywania tremy). Literatura muzyczna, jest dobrana przez nauczyciela w zależności od możliwości ucznia i z uwzględnieniem jego preferencji.

Planowane osiągnięcia uczniów: Znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu i umiejętność nazywania poszczególnych części. Umiejętność samodzielnego strojenia instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy, właściwego trzymania gitary, prawidłowego ułożenia prawej i lewej ręki. Opanowanie podstaw techniki gry z uwzględnieniem koordynacji pracy obydwu rąk, niezależności palcowej obu rąk, gry flażoletów naturalnych i sztucznych, uderzenia tirando i apoyando, gry dwudźwięków, trójdźwięków i czterodźwięków, chwytów poprzecznych barre, czystości intonacji, grania w pozycjach, realizacji arpeggio, tremolo i realizacji podstawowych ozdobników. Umiejętność frazowania i operowania podstawowymi sposobami artykulacji. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego i bezbłędnego odczytania tekstu nutowego. Umiejętność prawidłowego grania a vista łatwych utworów w wolnym tempie z uwzględnieniem precyzji rytmicznej. Umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy podczas wykonywania utworu. Posługiwanie się różnymi formami zapamiętywania. Przyswojenie podstawowych elementów obycia estradowego. Umiejętność gry pod kierunkiem instruktora w prostych formach muzykowania zespołowego (np.: unisono, gitarowe zespoły gra z akompaniamentem).


Termin rozpoczęcia zajęć:

4.09.2017, godziny zajęć ustalane indywidualnie z instruktorem

Miejsce: GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A

Cena zajęć za miesiąc – 50 zł.


Pracownia historyczno-archeologiczna – B. Mucha

Podstawowym celem zajęć rozbudzenie i rozwoju zainteresowań historycznych dzieci w wieku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia oraz wpajanie poprzez to uczniom ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych.

Termin rozpoczęcia zajęć:

14.09.2017, godz. 15:00

Miejsce: Żarowska Izba Historyczna, ul. A. Krajowej 40

Cena zajęć za miesiąc – 20 zł. 

 

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Zapraszamy na zajęcia w roku szkolnym 2017/18. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates