Żarowski Przegląd Zespołów Kolędniczych

wtorek, 03, styczeń 2023

„Hej Kolęda” czyli Żarowski Przegląd Zespołów Kolędniczych

Przyszliśmy tu po kolędzie, niechaj chwała radość będzie. Gospodarzom niech się darzy w pracy, w domu i zagrodzie. Dutków złotych spory mieszek, a dzieciarni i młodzieży - piernik z białym marcepanem, okraszone zdrówkiem lico. Niech się szczęści, niech się wiedzie na ten Nowy Rok.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza szkoły, grupy nieformalne, zespoły śpiewacze, osoby indywidualne do udziału w Żarowskim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych. Przegląd zaplanowano w dniach 18-20 stycznia 2023 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 stycznia. Dla najlepszych czekają nagrody finansowe i rzeczowe.

 

  XVI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH

 

Przyszliśmy tu po kolędzie, niechaj chwała radość będzie. Gospodarzom niech się darzy w pracy, w domu i zagrodzie.

Dutków złotych spory mieszek, a dzieciarni i młodzieży - piernik z białym marcepanem, okraszone zdrówkiem lico. Niech się szczęści, niech się wiedzie na ten Nowy Rok.

 

R E G U L A M I N

I. Cele Przeglądu:

1. Prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatralnych, muzycznych i teatralno muzycznych nawiązujących do okresu świąt Bożego Narodzenia (np. kolędowanie z gwiazdą, z szopką, herody, jasełka).
2. Konfrontacja zespołów przedstawiających zwyczaje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia.
3. Podkreślenie wartości Świat Bożego Narodzenia.
4. Integracja mieszkańców Gminy Żarów.

II. Organizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

III. Termin i miejsce:

18.01.2023 (środa) godz. 10.00 – prezentacje konkursowe zespołów teatralnych
19.01.2023 (czwartek) godz. 10.00 – prezentacje konkursowe zespołów teatralnych
20.01.2023 (piątek) godz. 16.00 – prezentacje konkursowe zespołów muzycznych
godz. 18.00 – uroczyste ogłoszenie wyników przeglądu, wręczenie nagród, występ laureatów

IV. Zasady uczestnictwa:

1. Przegląd ma charakter otwarty i konkursowy
2. W Przeglądzie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli
3. Ze względu na wymiary sceny 4mx8m, liczba osób w zespole jest ograniczona do 12 (przy większej ilości osób prosimy o kontakt telefoniczny)
4. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 minut
5. Na Przegląd należy przygotować przedstawienie o tematyce Bożonarodzeniowej w formie jasełek, herodów lub etiudy teatralnej bądź też w przypadku zespołów muzycznych trzy pastorałki lub kolędy (zespoły muzyczne występują obowiązkowo z rekwizytem kolędnika - gwiazdą lub szopką.
6. Do dnia 13.01.2023 r należy dostarczyć lub dosłać mailem lub pocztą do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul.Piastowska 10a, wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia, scenariusz widowiska oraz deklarację RODO.

V. Jury

1. Jury powołane przez organizator dokona oceny w kategoriach:
- zespoły teatralne, jasełkowe, herody
- zespoły muzyczne wokalne, muzyczno-wokalne chóry
2. Decyzje jury są ostateczne
3. Kryteria oceny:
- poziom artystyczny
- rekwizyty i przebrania
- zgodność z tradycją
- ogólne wrażenie

VI. Informacje dodatkowe:

1. Dla laureata przewidziana jest nagroda finansowa w wysokości 500 PLN (organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału przez jury nagrody finansowej)
2. Jury może przyznać również nagrody rzeczowe według ustalonych przez siebie i organizatora kryteriów
3. Organizator zapewnia warunki sceniczne, nagłośnienie, słodki poczęstunek, kawę i herbatę
4. Organizator może odmówić zespołowi instalacji na scenie dekoracji do spektaklu jeżeli nie będzie ona stabilna i samodzielna tzn. nie będzie wymagała dodatkowego np. przybijania, wiązania czy podwieszania.
5. Kolejność prezentacji ustala organizator i będzie ona podana na stronie internetowej organizatora w dniu 16 stycznia 2023 r.
6. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu
7. Sprawy nie ujęte Regulaminem rozstrzyga ostatecznie Organizator
8. Dodatkowe informacje: Zbigniew Furtak tel 787 824 071

 

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Żarowski Przegląd Zespołów Kolędniczych. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates