Warsztaty "Zimowa Akademia Przygody"

piątek, 14, styczeń 2022

Ferie zimowe to dla wszystkich dzieci czas odpoczynku, beztroski i szalonej zabawy. Chcecie, żeby Wasze pociechy spędziły ten czas ciekawie i aktywnie? Zapraszamy do udziału w zimowych warsztatach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie „Zimowa Akademia Przygody”. Warsztaty są idealną propozycją dla dzieci pełnych energii i ciekawych świata. Podczas tych kilku dni Gminne Centrum Kultury i Sportu zamieni się w ogromna fabrykę pomysłów. Będziemy majsterkować, budować, tworzyć. Będzie kreatywnie, praktycznie i oczywiście artystycznie. Wyczarujemy „coś z niczego”, zrobimy prawdziwe kuchenne rewolucje, zadbamy o skrzydlatych przyjaciół, odwiedzą nas czworonożni goście. Oczywiście nie zapominamy, że sport i aktywność to nieodzowny element naszych warsztatów. Oprócz wyśmienitej zabawy zapewniamy drugie śniadanie i ciepłe napoje, zajęcia/warsztaty z instruktorem, ubezpieczenie, warsztaty tematyczne, basen, opiekę animatora, wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów.

Liczba miejsc ograniczona.
termin : Ferie zimowe: 31.01-4.02.2022
miejsce : GCKiS
godziny : 8.00-13.00
zapisy od 17 stycznia 2022

 

 

Regulamin warsztatów „Zimowa Akademia Przygody”

 

1. Zajęcia zimowych warsztatów ”Zimowa Akademia Przygody ” organizowane są przez Gminne Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10 A, i odbywają się w obiekcie zarządzanym przez organizatora.
2. Zajęcia odbywają się od 31 stycznia do 04 lutego 2022 r.
3. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
4. Warsztaty przeprowadzone będą pod stałym nadzorem opiekunów, według opracowanego harmonogramu.
5. Zapisów na warsztaty można dokonać od poniedziałku do piątku w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w godz. 7.30-15.30 pod nr tel. 74 / 8580 753 wew 25.
6. Cena warsztatów to koszt 250 zł./tydzień. Płatne przelewem bankowym na podany nr konta. Płatność do 26 stycznia 2022.
7. Cena obejmuje: zajęcia w godz. 8.00-13.00 z wykwalifikowaną kadrą, drugie śniadanie, napoje, opiekę, warsztaty tematyczne, basen, ubezpieczenie.
8. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest dokonanie opłaty za warsztaty oraz wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika. Brak opłaty skutkuje skreśleniem z listy.
9. Rezygnacja z warsztatów po ich rozpoczęciu niezależnie od przyczyn nie uprawnia klienta do zwrotu poniesionych opłat. Opłata może zostać przeniesiona na inne dziecko po uzgodnieniu tego faktu z organizatorem.
10. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka na zajęcia oraz odebrania po zakończonych zajęciach.
11. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, opiekun prawny jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie informujące o wyrażeniu zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.
12. W warsztatach mogą brać udział wyłącznie dzieci zdrowe, niezamieszkujące z osobą na kwarantannie i nie mające kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie, co rodzice/ opiekunowie poświadczają w pisemnym oświadczeniu.
13. Przed wejściem do obiektu każdy z uczestników obowiązkowo zdezynfekuje ręce.
14. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu obiektu oraz procedur postępowania podczas pandemii COVID -19.
15. Regulamin jest dostępny w sekretariacie GCKiS w Żarowie oraz na stronie internetowej.
Żarów, 14.01.2022 r.

 

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
ul. Piastowska 10A
58-130 Żarów
Konto bankowe:
Santander O/Żarów 41 1090 2369 0000 0006 0201 9502

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Warsztaty "Zimowa Akademia Przygody". Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates