Zapisy na zajęcia historyczno-archeologiczne 2019/2020

wtorek, 20, sierpień 2019

Szanowni Państwo informujemy o rozpoczynających się w dniu 26 sierpnia 2019 r. zapisach na zajęcia historyczno-archeologiczne 2019/2020. W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci w wieku szkolnym (klasy IV-VIII). W celu dokonania zapisu dziecka, prosimy o zgłoszenie się do Sekretariatu GCKiS przy ul. Piastowskiej 10a (pn. - pt.; godz. 7:30-15:30). SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Terminy zajęć w 2019 r.:

11.09.2019, godz. 15:00
25.09.2019, godz. 15:00
9.10.2019, godz. 15:00
23.10.2019, godz. 15:00
6.11.2019, godz. 15:00
20.11.2019, godz. 15:00
4.12.2019, godz. 15:00
11.12.2019, godz. 15:00

Miejsce: Żarowska Izba Historyczna, ul. Dworcowa 3
Prowadzący: specjalista d/s zbiorów muzealnych, archeolog Bogdan Mucha
Cena zajęć za miesiąc – 20 zł

 

Cele edukacyjne zajęć:

kształcenia:
- pogłębienie zainteresowań historycznych dzieci, budzenie ciekawości poznawczej dotyczącej przeszłości
- kształtowanie umiejętności syntetyzowania wiedzy w czasie i przestrzeni historycznej oraz w ciągach problemowych
- rozumienie zjawisk i procesów historycznych w wymiarze polskim, europejskim i powszechnym
- poszerzenie wiedzy o przeszłości, etapach rozwoju ludzkości, procesach historycznych
- pogłębienie myślenia historycznego, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych i czasowo-przestrzennych
- doskonalenie korzystania z różnych źródeł wiedzy historycznej

wychowania:
- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, szacunku dla tradycji narodowej
- umiejętność współdziałania i współpracy w zespole
- kształcenie krytycyzmu poznawczego, umiejętności oddzielenia faktów od ocen i wniosków
- zachęcenie do samodzielnej pracy intelektualnej

W ramach zajęć:

- prelekcje historyczne
(tematyka historyczno-archeologiczna gminy Żarów i powszechna)
- wycieczki terenowe (Żarów)
- konkursy historyczne
- uczestnictwo w przygotowywaniu wystaw i opracowywaniu zabytków
- terenoznawstwo (kompas, mapy, pomiary, szkice)
- dokumentalistyka
- chronologia
- geografia historyczna
- heraldyka / falerystyka / weksylologia / numizmatyka / kryptografia
- militarystyka historyczna
- muzealnictwo

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Zapisy na zajęcia historyczno-archeologiczne 2019/2020. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates