Jesiennie, pomarańczowo, kolorowo na święcie dyni w Wierzbnej

wtorek, 25, wrzesień 2018

Już za niespełna dwa tygodnie na 3. Święcie Dyni im. Mikołaja Nowosada w Wierzbnej zagoszczą smaki i kolory jesieni. Zdobienie przez najmłodszych dyniowych babeczek, sadzenie biało- czerwonych tulipanów, konkursy na najcięższą dynię, na najsmaczniejsze leczo z dyni, pomarańczowe przebranie czy na najciekawszą rzeźbę. To tylko niektóre atrakcje, które organizatorzy zaplanowali na tegorocznej 3. edycji pomarańczowego święta. Dorośli będą delektować się dyniowymi smakołykami przy muzyce zespołu „Ślad”. Miłośników historii z pewnością zainteresują wycieczki historyczne prowadzone przez pracownika GCKiS, archeologa i historyka Bogdana Muchę. Po raz pierwszy nagrodzimy też tych, którzy przyjdą ubrani w dyniowych kolorach.

 

Startujemy 6 października o 14.00 przy ulicy Leśnej w Wierzbnej (tzw. Skałka)
Dynie, dyniowe dania i rzeźby będą przyjmowane w dniu imprezy do godziny 15:00
Laureatów konkursów poznamy około godziny 17:00
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody a wśród nich min. zmywarka firmy Electrolux.
Będzie smacznie, radośnie i bardzo kolorowo.

Na imprezę zapraszają: Burmistrz Miasta Leszek Michalak, Radna Zuzanna Urbanik, Gminne Centrum Kultury i Sportu, Sołtys, Rada Sołecka Wierzbna , Stowarzyszenie DR Wierzbna ,OSP Wierzbna, Koło Gospodyń

 

 

 

ŚWIĘTO DYNI 2018 WIERZBNA
REGULAMIN KONKURSU „NAJCIĘŻSZA DYNIA”

1. Organizatorem konkursu jest Sołectwo wsi Wierzbna, Gminne Centrum Kultury i Sportu.
2. Konkurs odbędzie się 6 października 2018 roku w Wierzbnej podczas Święta Dyni.
3. W konkursie może wziąć udział każdy.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną dynię.
5. Dynia musi być zdrowa i nieuszkodzona i wolna od ciał obcych.
6. Dynie należy dostarczyć w dniu imprezy do punktu informacyjnego do godziny 15:00 dnia 6  października 2018  r. i zgłosić ten fakt do Organizatora.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród około godz. 17:00.
7. Oceny (pomiaru) dyni dokona Komisja Konkursowa składająca się z trzech osób powołana przez  Organizatora.
8.Organizator przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc.
9.Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.
10. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO,  przekazuję Państwu informacje dot. przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie na „najcięższą dynię”. informujemy, iż:

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportowy w Żarowie, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów.
b. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
c. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z organizacją konkursu kulinarnego. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, f  RODO).
Zgłoszenia do konkursu, wykonywanie zdjęć i filmów podczas imprezy i publikacja ich na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu  Żarowie www.centrum.zarow.pl, Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl, na stronach sponsora Electrolux Poland Sp. z o. o., portalach społecznościowych Facebook m. in.  Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Gminy Żarów oraz innych mediach publicznych. W przypadku wygrania jednej z nagród wyczytanie imienia i nazwiska podczas wręczenia oraz przekazanie danych osobowych sponsorom celem realizacji/rozliczenia nagrody. Cele archiwalne i promocja Administratora.
d. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
e. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.
f. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
h. Podanie tych danych jest dobrowolne  i jest warunkiem koniecznym, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie.
i. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

ŚWIĘTO DYNI 2018 WIERZBNA
REGULAMIN KONKURSU „NAJŁADNIEJSZĄ RZEŹBĘ Z DYNI”

1. Organizatorem konkursu jest Sołectwo wsi Wierzbna i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
2. Konkurs odbędzie się 6  października 2018  roku w Wierzbnej.
3. W konkursie może wziąć udział każde dziecko do lat 15.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną rzeźbę.
5. Rzeźby należy dostarczyć w dniu imprezy do punktu informacyjnego do godziny 15:00 dnia 6  października 2018 r. i zgłosić ten fakt do Organizatora. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród około godz. 17:00.
6. Oceny rzeźb dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
7. Organizator przyzna nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu.
8. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO,  przekazuję Państwu informacje dot. przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie na „rzeźbę z dyni”. informujemy, iż:

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportowy w Żarowie, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów.
b. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
c. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z organizacją konkursu. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, f  RODO). Zgłoszenia do konkursu, wykonywanie zdjęć i filmów podczas imprezy i publikacja ich na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu  Żarowie www.centrum.zarow.pl, Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl, na stronach sponsora Electrolux Poland Sp. z o. o., portalach społecznościowych Facebook m. in.  Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Gminy Żarów oraz innych mediach publicznych. W przypadku wygrania jednej z nagród wyczytanie imienia i nazwiska podczas wręczenia oraz przekazanie danych osobowych sponsorom celem realizacji/rozliczenia nagrody. Cele archiwalne i promocja Administratora.
d. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
e. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.
f. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
h. Podanie tych danych jest dobrowolne  i jest warunkiem koniecznym, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie.
i. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

ŚWIĘTO DYNI 2018 WIERZBNA
REGULAMIN KONKURSU „LECZO Z DYNI”

1. Organizatorem konkursu jest Sołectwo wsi Wierzbna, Gminne Centrum Kultury i Sportu.
2. Konkurs odbędzie się 6 października 2018 roku w Wierzbnej podczas Święta Dyni.
3. W konkursie może wziąć udział każdy. 
4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko LECZO przygotowane na bazie dyniowatych.
5. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno danie.
6. Uczestnik konkursu dostarcza wcześniej przygotowane leczo na miejsce rozstrzygnięcia konkursu do godziny 15:00.
7. Uczestnicy przygotowują dania konkursowe na własny koszt.
8. Oceny dań dokona komisja konkursowa składająca się z trzech osób powołana przez Organizatora.
9. Każde danie będzie oceniane pod względem:
smaku – od 1 do 5 punktów
oryginalności – od 1 do 5 punktów
estetyki: sposób serwowania, kolorystyka, wrażenia ogólne – od 1 do 5 punktów
10. Organizator przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc.
11. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.
12. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO,  przekazuję Państwu informacje dot. przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie na „leczo z dyni”. informujemy, iż:

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportowy w Żarowie, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów.
b. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
c. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z organizacją konkursu. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, f  RODO). Zgłoszenia do konkursu, wykonywanie zdjęć i filmów podczas imprezy i publikacja ich na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu  Żarowie www.centrum.zarow.pl, Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl, na stronach sponsora Electrolux Poland Sp. z o. o., portalach społecznościowych Facebook m. in.  Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Gminy Żarów oraz innych mediach publicznych. W przypadku wygrania jednej z nagród wyczytanie imienia i nazwiska podczas wręczenia oraz przekazanie danych osobowych sponsorom celem realizacji/rozliczenia nagrody. Cele archiwalne i promocja Administratora.
d. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
e. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.
f. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
h. Podanie tych danych jest dobrowolne  i jest warunkiem koniecznym, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie.
i. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

    REGULAMIN KONKURSU „PRZEBRANIE DYNIOWE”

1. Organizatorem konkursu jest Sołectwo wsi Wierzbna, Gminne Centrum Kultury i Sportu.
2. Konkurs odbędzie się 6 października 2018 roku w Wierzbnej podczas Święta Dyni.
3. W konkursie może wziąć udział każdy. 
4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko osoby ubrane na pomarańczowo lub przebrane za dynie.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do godziny 16:30.
6. Uczestnicy przygotowują przebrania konkursowe na własny koszt.
7. Oceny dokona komisja konkursowa  powołana przez Organizatora.
8. Każde przebranie będzie oceniane pod względem:
oryginalności, estetyki, kolorystyki oraz wrażenia ogólne.
9. Organizator przyzna nagrodę rzeczową za zajęcie pierwszego miejsca. 
10. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.
11.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO,  przekazuję Państwu informacje dot. przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie na „przebranie”. informujemy, iż:

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportowy w Żarowie, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów.
b. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
c. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z organizacją konkursu. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, f  RODO). Zgłoszenia do konkursu, wykonywanie zdjęć i filmów podczas imprezy i publikacja ich na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu  Żarowie www.centrum.zarow.pl, Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl, na stronach sponsora Electrolux Poland Sp. z o. o., portalach społecznościowych Facebook m. in.  Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Gminy Żarów oraz innych mediach publicznych. W przypadku wygrania jednej z nagród wyczytanie imienia i nazwiska podczas wręczenia oraz przekazanie danych osobowych sponsorom celem realizacji/rozliczenia nagrody. Cele archiwalne i promocja Administratora.
d. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
e. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.
f. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
h. Podanie tych danych jest dobrowolne  i jest warunkiem koniecznym, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie.
i. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Jesiennie, pomarańczowo, kolorowo na święcie dyni w Wierzbnej. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates