Dla kucharzy amatorów

czwartek, 16, sierpień 2018

Lubisz grilować ? Chcesz pochwalić się swoimi umiejętnościami i przepisami ? Weź udział w „Wielkim grillowaniu ”. Konkurs kulinarny „Wielkie grillowanie ” to całkiem nowa inicjatywa skierowana do wszystkich mieszkańców gminy. Uwielbiamy grillować – to w sezonie letnim najpopularniejsza forma relaksu. To okazja, by spędzić czas w towarzystwie przyjaciół czy rodziny i zjeść aromatyczne potrawy z rusztu. Stąd pomysł na konkurs, który zaktywizuje i zintegruje mieszkańców podczas symbolicznego zakończenia sezonu gilowego w Parku Miejskim w Żarowie. Konkurs adresowany jest do kół gospodyń wiejskich, organizacji, grup nieformalnych oraz osób indywidualnych z gminy Żarów. Do każdego wymagane jest osobne zgłoszenie. Będziemy dysponować dziesięcioma stanowiskami do grillowania i może się zdarzyć, że o udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń. Dlatego lepiej nie odkładać decyzji na później. Każda zgłoszona drużyna otrzyma od organizatorów pakiet startowy oraz talon w wysokości 100,00 zł do zrealizowania w lokalnym markecie. Talon zostanie wręczony każdej drużynie po zakończeniu konkursu kulinarnego. Organizator zapewni stoły i ławy, natomiast uczestnicy będą musieli przynieść ze sobą grill, podpałkę, węgiel oraz produkty do grillowania. Pierwsze „Wielkie grillowanie ” odbędzie się 1 września. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez firmę Electrolux. Zapraszamy do udziału.

 

 

 Karta Zgłoszeniowa - do pobrania

 

 

REGULAMIN
Konkurs kulinarny „Wielkie grillowanie”

 

I. ORGANIZATORZY
1. Organizator główny: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, Urząd Miejski w Żarowie
2. Partnerzy: Electrolux Poland Sp. z o. o.

II. CELE KONKURSU:
1. Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności.
2. Promocja lokalnych talentów kulinarnych.
3. Doskonalenie umiejętności kulinarnych.
4. Wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników Konkursu.
5. Wyłonienie najlepszych kucharzy, które otrzymają tytuł „Mistrza Grilla”

III. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONKURSU:
1. Konkurs będzie odbywał się w Parku Miejskim w Żarowie 1 września 2018 r. (sobota).
2. Uczestnicy startują jednocześnie. Stoisko można przygotowywać od godz. 15.00 (przyniesienie materiałów do grillowania, rozpalenie grilla itp.). Start grillowania przewidziany jest na godz. 16.00. Na przygotowanie dania mają max 2 godziny.
O godz. 18.00 nastąpi ocena komisji, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.
3. Do udziału w konkursie wymagane jest osobne zgłoszenie udziału. Zgłoszenia dokonuje uczestnik konkursu - osoba pełnoletnia.
4. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn w dwóch kategoriach:
I kategoria drużynowa (2-3 osoby)
II kategoria indywidualna (1 osoba, 1 rodzina)
W przypadku większej liczby, decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Uczestnicy Konkursu zgłaszają swój udział w formie pisemnej. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Zgłoszenie należy przesłać do 28 sierpnia 2018 r. w sposób w nim określony.
7. W konkursie należy przygotować jedno danie. Zabrania się przynoszenia gotowych dań.

IV. UCZESTNICY KONKURSU:
1. Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje, stowarzyszenia, rodziny, koła gospodyń wiejskich oraz grupy nieformalne złożone z mieszkańców gminy Żarów.
2. W kategorii drużynowej w skład wchodzą 2-3 osoby.
3. W kategorii indywidualnej 1 osoba lub 1 rodzina.
4. W skład drużyny nie mogą wchodzić osoby zawodowo związane z gastronomią, a także członkowie komisji konkursowej ani ich rodziny.
5. Drużyny występują pod wybraną przez siebie nazwą.

V. KWESTIE ORGANIZACYJNE:
1. Organizator:
a) zapewnia stanowisko do pracy wyposażone w:
- stół, ławy/krzesła do siedzenia
- stanowisko do grillowania w parku,
- zabezpieczenie ppoż,
- pakiet startowy ufundowany przez Electrolux Poland Sp. z o. o., (fartuch kuchenny, rękawice kuchenne, akcesoria grillowe-zestaw, ruszt do grillowania ryb).
- inne atrakcje,
2. Drużyny:
a) we własnym zakresie zakupują artykuły spożywcze i wyposażają się w naczynia do serwowania dań i inne materiały niezbędne do grillowania,
b) zapewniają sobie sprzęt do grillowania (grill, węgiel, rozpałka)
c) otrzymują talon w wysokości 100,00 zł do zrealizowania w lokalnym markecie. Talon zostanie wręczony każdej drużynie po zakończeniu konkursu kulinarnego. W ramach talonu nie będzie można zakupić produktów alkoholowych oraz tytoniowych.
d) otrzymują pakiet startowy, ufundowany przez Electrolux Poland Sp. z o. o., (fartuch kuchenny, rękawice kuchenne, akcesoria grillowe-zestaw, ruszt do grillowania ryb).
e) pozostawiają stanowisko pracy w takim stanie jakim go zastały.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE:
1. Oceny dań dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. W skład komisji wejdzie profesjonalny kucharz.
2. Komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:
- wygląd i smak potrawy (1-10 pkt.)
- sposób podania (1-10 pkt.)
- sposób pracy (1-5 pkt.)
3. Decyzje komisji są ostateczne i nie służy od nich odwołanie.
4. Zwycięzca etapu otrzyma nagrodę. Przewidziane jest nagrodzenie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania danych osobowych uczestników Konkursu, nazw dań, przepisów oraz zdjęć wykonanych podczas Konkursu, w tym zdjęć osób i potraw.
2. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala Organizator.
4. Dodatkowych informacji o Konkursie udziela: Katarzyna Janik 74 858 05 91 wew. 340 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
5. Regulamin Konkursu, informacje o jego przebiegu będą zamieszczane na stronie: www.centrum.zarow.pl, www.um.zarow.pl oraz w lokalnych mediach.

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, przekazuję Państwu informacje dot. przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w „Wielkim Grillowaniu”. informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych Burmistrz Miasta Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportowy w Żarowie, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z organizacją konkursu kulinarnego. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).

Zapisy w „Wielkim grillowaniu”, wykonywanie zdjęć i filmów podczas imprezy i publikacja ich na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu Żarowie www.centrum.zarow.pl, Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl, na stronie sponsora Electrolux Poland Sp. z o. o., portalach społecznościowych Facebook m. in. Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Gminy Żarów oraz innych mediach publicznych. Wyczytanie imienia i nazwiska podczas trwania imprezy „Wielkie grillowanie”. W przypadku wygrania jednej z nagród wyczytanie imienia i nazwiska podczas wręczenia oraz przekazanie danych osobowych sponsorom celem realizacji/rozliczenia nagrody. Cele archiwalne i promocja Administratora.

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8. Podanie tych danych jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Dla kucharzy amatorów. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates