Zapytanie ofertowe - środki czystości

wtorek, 05, styczeń 2016

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw. 

 1. Zamawiający Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

 2. Przedmiot zamówienia środki czystości

 3. Termin realizacji zamówienia zamówienie zostanie podzielone na części i będzie realizowane cyklicznie – 4 razy w ciągu roku (raz na kwartał), przy czym realizacja pierwszego zamówienia ma nastąpić do 31.01.2016, a realizacja ostatniego zamówienia najpóźniej do 31.12.2016

 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

 5. Inne istotne warunki zamówienia

  - Proszę o podanie wartości netto/brutto artykułów zawartych w formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 1 do dokumentu „OFERTA”
  z uwzględnieniem ewentualnych rabatów, terminów realizacji zamówienia oraz warunków zawartych we wzorze umowy.

  - Ceny powinny uwzględniać koszty transportu

 6. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” + formularz cenowy

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na zakup środków czystości”.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (74) 8580 753

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 11.01.2016 godz 15.30

 Załączniki:

- formularz cenowy

- wzór umowy

- formularz oferty

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Zapytanie ofertowe - środki czystości. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates