Zapytanie ofertowe dotyczące „Dostawy środków do utrzymania czystości”

czwartek, 27, wrzesień 2012

Zapytanie ofertowe dotyczące „Dostawy środków do utrzymania czystości”

Nazwa i adres zamawiającego:
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
ul. Piastowska 10 A, 58-130 Żarów
telefon/fax: 074 8580753

Termin realizacji zamówienia: 1 rok.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez zamówienia częściowe, co kwartał (łącznie 4 , podawane przez Zamawiającego na 3 dni przed dostawą w formie pisemnej, telefonicznej lub faxem.

Miejsca dostaw:
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
ul. Piastowska 10 A, 58-130 Żarów

Warunki płatności: 21 dni od daty dostawy i dostarczeniu rachunku

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: ocenie podlegać będzie cena netto całości zamówienia objętego w zapytaniu ofertowym.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik do oferty.

Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 02 października 2012 roku do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego osobiście lub faxem.

Załączniki:

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Zapytanie ofertowe dotyczące „Dostawy środków do utrzymania czystości” . Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates