KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI KRYTEGO BASENU GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE W OKRESIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.

wtorek, 07, listopad 2023

1) Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz / pobierz

2) SWZ - zobacz / pobierz

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zobacz /pobierz

- informacja o zmianie SWZ i umowy – zobacz/pobierz

- odpowiedzi na pytania (do wszystkich) – zobacz/pobierz

- zmiana SWZ – zobacz/pobierz

- zmiana umowy – zobacz/pobierz

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - zobacz/pobierz

Informacja z otwarcia ofert - zobacz/pobierz

Informacja o wynikach postępowania - zobacz/pobierz

Ogłoszenie o wyniku postępowania - zobacz / pobierz

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI KRYTEGO BASENU GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE W OKRESIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates