Zapytanie ofertowe na chemię basenową

wtorek, 09, styczeń 2018

 ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw

 1. Zamawiający: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

 2. Przedmiot zamówienia : dostawa chemii basenowej

  * Podchloryn sodu stabilizowany 15% - 5000kg

  * Środek do koagulacji np. Flockmix b – 1000 kg

  * Korektor PH minus płynny - 1000 kg

  * Środek przeciwko algom np. Algen Super 36% - 200 kg

  * Tabletki DPD1- 4500 szt

  * Tabletki DPD3 – 1000 szt

  * Tabletki Phenol Red- 1500 szt

 3. Termin realizacji zamówienia- partiami, przez cały rok 2018, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena musi zawierać koszty transportu wraz z wniesieniem do siedziby zamawiającego.

 5. Inne istotne warunki zamówienia :

  Istotne jest podanie ceny netto / brutto za 1 kg w przypadku środków płynnych oraz ceny netto / brutto za 1 sztukę tabletek. Preparaty dostarczane, będą opisane każdorazowo w języku polskim oraz muszą posiadać świadectwo jakości producenta i wymagane przepisami atesty ( karta charakterystyki substancji niebezpiecznej każdego ze środków stanowiących przedmiot zamówienia). Koszt opakowania towaru oraz dostarczenia pokrywa Wykonawca. Ilość środków chemicznych podanych w ofercie, może ulec zmianie przy końcowym zamówieniu ( tylko zwiększeniu). Ostateczna ilość środków chemicznych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

 6. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” .

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dostawę chemii basenowej dla GCKiS w Żarowie w 2018 r.”

 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w Sekretariacie , pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 74 858-07-53

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

 

Ofertę złożyć należy do dnia 19.01.2018 do godziny 15:30

 

>>> Załączniki

>>> wzór oferty

>>> wzór umowy

 

>>> Protokół wyboru najlepszej oferty

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Zapytanie ofertowe na chemię basenową. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates