Zapytanie ofertowe - stoły konferencyjne

czwartek, 23, marzec 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw

  1. Zamawiający: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

  2. Przedmiot zamówienia : Stół konferencyjny , prostokątny ( 20 sztuk). Obligatoryjny wymiar to: długość blatu 1600mm, składane nogi .

  3. Termin realizacji zamówienia- do 28.04.2017

  4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena musi zawierać koszty transportu do siedziby zamawiającego.

  5. Inne istotne warunki zamówienia :

    -Warunkiem obligatoryjnym realizacji zamówienia jest dostawa do 28.04.2017 r. W „Ofercie” należy podać informację o okresie gwarancyjnym na stoły. Płatność, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, nie wcześniej, niż w momencie przekazania towaru na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego. Płatność przelewem na konto wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z warunkami umowy stanowiącymi zał. 1 do zapytania ofertowego.

  6. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Zakup stołów składanych”.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w Sekretariacie, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 74 858-07-53

  1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 29.03.2017 do godz 16:00

DO POBRANIA ZAŁĄCZNIK:

>>> Wzór umowy

>>> Oferta

 

 

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Zapytanie ofertowe - stoły konferencyjne. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates