I Otwarte Mistrzostwa Gminy Żarów w Tenisie Stołowym

piątek, 12, kwiecień 2013

Regulamin

I Otwarte Mistrzostwa Gminy Żarów w Tenisie Stołowym

Żarów, 08.05.2013

1. CEL:
- popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej
- propagowanie idei olimpijskiej
- aktywizacja społeczności do uprawiania sportu
- wyłonienie najlepszych zawodników/zawodniczek gminy Żarów


2. ORGANIZATOR:
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
- Młodzieżowa Rada Miejska w Żarowie

3. TERMIN i MIEJSCE:
Turniej odbędzie się w dniu 8 maja 2013 r. w sali Widowiskowo-Sportowej, ul. Armii Krajowej 60 A w Żarowie

Program czasowy:
- 9:30 – 9:50 - zapisy
- 9:50 – 10:00 - losowanie, wyjaśnienie zasad
- 10:00 – rozpoczęcie turnieju

4. UCZESTNICY, KATEGORIE, PRZEPISY:
- dzieci, młodzież, dorośli z terenu miasta i Gminy Żarów
- turniej rozegrany zostanie wyłącznie w kategoriach indywidualnych - w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych szkół gimnazjalnych oraz w kategorii Open (kobiety, mężczyźni).

Szkoły Podstawowe:
dziewczęta:
- 2002-2003
- 2000-2001

chłopcy:
- 2002-2003
- 2000-2001

Gimnazja:
dziewczęta:
- 1999-1998
- 1997

chłopcy:
- 1999-1998
- 1997

Kategoria Open
kobiety
- 1996 i starsi

mężczyźni
- 1996 i starsi

O wyborze systemu gier zadecyduje Organizator po ostatecznym zatwierdzeniu listy uczestników.
- mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS.
- mecze rozgrywane będą do dwóch lub trzech wygranych setów (w zależności od ilości zgłoszonych zawodników, a decyzję w tej sprawie podejmie Organizator).
Organizator zapewnia rakietki tenisowe.

5. NAGRODY:
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają medale i dyplomy.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- organizator nie zapewnia opieki medycznej
- wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie
- udział w zawodach jest jednoznaczny z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych, który może utrudniać lub uniemożliwić udział w zawodach
- organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne pozostawione na terenie odbywania się zawodów, a za szkody poniesione w wyniku niewłaściwego użytkowania obiektu odpowiedzialność ponosi opiekun
- rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
- zawodników bezwzględnie obowiązuje posiadanie zmiennego obuwia sportowego podczas przebywania na sali gier

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 I Otwarte Mistrzostwa Gminy Żarów w Tenisie Stołowym. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates