Sale prób

Dysponujemy salami prób przeznaczonymi do artystycznej pracy twórczej dla zespołów muzycznych, szczególnie rockowych. Sale prób zlokalizowane są w pomieszczeniach piwnicznych w budynku wolno stojącym przy ul Ogrodowej. Usytuowanie budynku oraz jego przeznaczenie stwarza komfortowe warunki dostępności do naszych sal prób, w tym swobodny dojazd ze sprzętem i bezkolizyjne osobne wejście, a powstający hałas podczas prób nie wydostaje się na zewnątrz i nie powoduję konfliktów w sąsiedztwie.

Nasze sale prób w stałym cyklu podlegają modernizacji i dosprzętowieniu. W obecnej chwili na ścianach zamontowane zostały powłoki dźwiękochłonne, które w przyszłości zostaną także zamontowane na sufitach. W każdej sali do dyspozycji zespołu jest mały sprzęt wokalny, który w przyszłości zostanie uzupełniony. Zespoły mają możliwość pozostawiania w salach własnego sprzętu muzycznego.

Próby mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 21.00 , a w soboty i niedzielę oraz dni wolne od nauki szkolnej od 8.00 do 21.00 wg ustalanego z zespołami harmonogramu prób. Obowiązuje całkowita dowolność organizacji prób, a stosowany harmonogram ma jedynie sprzyjać bezkonfliktowej ich organizacji.

Odpłatność za korzystanie z naszych sal jest symboliczna, została ustalona na 10 zł w skali miesiąca od każdego członka zespołu.

Aby korzystać z naszych sal wystarczy :
- wypełnić deklarację - plik do pobrania
- podpisać Umowę Współpracy
- systematycznie pracować nad rozwojem artystycznym zespołu
- przestrzegać regulaminów porządkowych i zapisów zawartych w Umowie
- na bieżąco regulować opłaty.

HARMONOGRAM PRÓB - plik.pdf

 

                             Sala nr 1                                                                                 Sala nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Sala nr 3                                                                               Sala nr 3            

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Sale prób. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates