Nabór na wolne stanowisko pracy: Kasjer – 1/2 etatu

środa, 21, marzec 2018

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu ogłasza nabór na stanowisko:

 

 • KASJER  - Basen w Żarowie

 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

- obywatelstwo polskie
– pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
– brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
– nieposzlakowana opinia,
– wykształcenie – minimum średnie,

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 • dyspozycyjność (praca zmianowa);

 • uczciwość;

 • odpowiedzialność za realizowane zadania;

 • systematyczność i konsekwencja w działaniu;

 • komunikatywność;

 • sumienność.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

 1. bieżąca obsługa klientów basenu ;

 2. prowadzenie kasy biletowej basenu;

 3. obsługa kasy ,drukarki fiskalnej i terminali płatniczych oraz programu kasowego;

 4. sprzedaż biletów, karnetów, usług pływalni basenu oraz rozliczanie pobytu klienta zgodnie z obowiązującym cennikiem i promocjami;

 5. kulturalne zachowanie wobec klientów pływalni i współpracowników.

 

OFERUJEMY:

 

 • stabilność zatrudnienia;

 • wymiar czasu pracy – 1/2 etatu - umowa o pracę;

 • zmianowy, elastyczny system pracy;

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. CV ze zdjęciem,

 2. list motywacyjny,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

 4. kserokopie posiadanych świadectw pracy;

 5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikację

 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach,

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o o ochronie danych osobowych;

 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

 9. oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

 • Termin: do 30.03.2018

 • Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu GCKiS w Żarowie

 

Miejsce składania dokumentów: Gminne Centrum Kultury i Sportu

 

58-130 Żarów ul. Piastowska 10 A

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

 • Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
  (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ).

 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.

 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GCKiS w Żarowie.

 

 • Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8580753

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

Do pobrania:

>>> kwestionariusz osobowy

>>> oświadczenie o niekaralności

>>> oświadczenie o stanie zdrowia

 

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Nabór na wolne stanowisko pracy: Kasjer – 1/2 etatu. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates