Słupy ogłoszeniowe

Do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie należy 7 słupów ogłoszeniowych ulokowanych w różnych częściach Żarowa.

REGULAMIN
eksploatowania słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Żarów

1. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie jest wyłącznym administratorem słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Żarów. Zakres administrowania obejmuje:
- określenie zasad wykonywania plakatowania w kontekście usługi,
- ustalanie cennika za usługę,
- zabezpieczenie estetyki słup ogłoszeniowych,
- przyjmowanie materiałów reklamowych do plakatowania,
- plakatowanie materiałów na słupach,
- wnioskowanie o kary administracyjne za niszczenie i zaklejanie materiału reklamowego umieszczonego na słupach oraz samowolne plakatowanie.
2. Określa się następujące zasady, regulujące całokształt zagadnień dotyczących plakatowania:
- materiały do plakatowania przyjmowane są w biurze GCKiS w formie pisemnego zlecenia ( druki wypełniamy w biurze),
- o kolejności umieszczenia materiałów na słupach decyduje data zlecenia,
- plakatowanie wykonywane jest raz w tygodniu w czwartek w godzinach przedpołudniowych wyłącznie przez pracownika GCKiS,
- minimalną ilość przyjmowanego materiału do plakatowania określa aktualna ilość słupów ogłoszeniowych
- dostarczony materiał reklamowy rozkładany jest do plakatowania równomiernie na wszystkie słupy w mieście,
- o miejscu umieszczenia plakatu na słupie decyduje pracownik dokonujący plakatowania, kierując się zasadą nie zaklejania plakatów i ogłoszeń z aktualną treścią,
- administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia z uwagi na treści zawarte w dostarczonym materiale a niezgodne z ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi , w przypadku braku miejsca na słupach, oraz w przypadku stwierdzenia ewentualnego naruszenia osób trzecich w treści informacyjnej lub graficznej reklamy bądź ogłoszenia
- kierując się zasadą równej dostępności do informacji, administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w jednej edycji większej ilości plakatów niż 20 szt.,
- administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w materiale reklamowym.
- jedna edycja określa czas ekspozycji plakatu na słupach przez 7 dni licząc od środy do następnego wtorku z uwzględnieniem zachowania aktualności zawartych w nim treści.

3. Określa się następującą odpłatność za usługę plakatowania w jednej edycji materiału reklamowego w zależności od wielkości formatu: 

format wymiary odpłatność za 1 plakat (cena brutto)
A-5 148 x 210 3,00 zł
A-4 210 x 297 3,00 zł
A-3

B-3

297 x 420

353 x 500

4,00 zł
A-2

B-2

420 x 594

500 x 707

5,00 zł
A-1

B-1

594 x 841

707 x 1000

6,00 zł
A-0

B-0

841 x 1189

1000 x 1414

7,00 zł

ceny obowiązują od 1 maja 2011 r.


- za wykonanie plakatowania na życzenie klienta w innych dniach doliczana zostaje dodatkowa opłata w wysokości 15,- zł brutto,
- opłaty nie dotyczą obwieszczeń państwowych, obwieszczeń Samorządu Terytorialnego, Komisji Wyborczych, oraz materiałów reklamowych GCKiS dla których wydziela się autonomiczną powierzchnię reklamową w najwyższym odcinku słupa.
4. Za samowolne naklejanie plakatów, ogłoszeń i reklam naliczana będzie kara w postaci opłaty dwukrotnie wyższej niż przewidziana w cenniku.
5. W przypadku stwierdzenia zaklejenia przez samowolne plakatowanie aktualnych reklam będzie doliczana kara dodatkowa w wysokości 50 zł brutto/szt.
6. Wywieszanie na słupach klepsydr jest zabronione.
7. Powyższy Regulamin wchodzi w życie dnia 1 maja 2011.

Samowolne plakatowanie oraz naklejanie jakichkolwiek informacji na słupach (w tym drobnych ogłoszeń) traktowane będzie jako przywłaszczenie korzyści majątkowych i z chwilą nieuiszczenia opłat karnych przewidzianych powyższym Regulaminem podlegać będzie ściganiu z powództwa cywilnego.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Słupy ogłoszeniowe. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates