Czekają ich zasłużone wakacje

poniedziałek, 09, czerwiec 2014

Wspólne integracyjne spotkania, krajoznawcze wycieczki, uczelniane zajęcia, konkursy i zabawy. Studenci żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli piąty rok akademicki. W środowe popołudnie, 28 maja w ostatnim przedwakacyjnym spotkaniu podsumowali kolejny rok swojej działalności.

 

Zebranie było również okazją do wręczenia żarowskim seniorom certyfikatów ukończenia kolejnego roku akademickiego, które na ich ręce składał burmistrz Leszek Michalak. Wysiłek żarowskich studentów został nagrodzony. Po pięciu latach wytężonej nauki otrzymali tytuł magistra.

- Czy na emeryturze można się nudzić? A kto ma na to czas? - śmieje się prezes żarowskiej uczelni Krystyna Markiewicz. I dodaje - Trzeba przyznać, że miniony rok dla naszych studentów był bardzo aktywny. Tradycyjnie już w naszym programie znalazły się wykłady i zajęcia fakultatywne, wycieczki i udziały w konkursach oraz uniwersjadach. Kolejny już rok nauki ukończyło 170 studentów seniorów i mam nadzieję, że na takiej liczebności nie poprzestaniemy. Naszym najważniejszym celem jest przedłużyć emerytom i rencistom okres twórczego życia. Chcemy być aktywni, uczyć się, ćwiczyć, bo jak śpiewał Marek Grechuta "Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy".

Słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie są głównie emeryci i renciści niezależnie od formalnego poziomu wykształcenia. Działalność żarowskiej uczelni opiera się przede wszystkim na aktywizacji intelektualnej, kulturalnej i fizycznej słuchaczy, edukacji w zakresie nauczania języków obcych, upowszechnianiu technologii informatycznej, inspirowaniu twórczości słuchaczy, współdziałaniu z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności akademickiej.

 

- Słuchacze aktywnie uczestniczą w życiu akademickim uczelni, biorąc udział w wszelkiego typu imprezach akademickich i nierzadko włączają się w organizowane akcje społeczne - dopowiada Dorota Nicieja, studentka żarowskiego uniwersytetu.

 

Magdalena Pawlik UM Żarów

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Czekają ich zasłużone wakacje. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates