Zakończenie I roku akademickiego UTW w Żarowie

poniedziałek, 05, lipiec 2010

W dniu 30 czerwca 2010 r. odbyło się zakończenie I roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie, które otworzył prezes Uniwersytetu Zbigniew Owczarski. Powitał zaproszonych gości: Lillę Gruntkowską – Burmistrza Miasta Żarów, przedstawicieli Rady Programowej, wykładowców oraz studentów UTW.
Studenci – Seniorzy otrzymali z rąk Burmistrza certyfikaty ukończenia I roku oraz legitymacje członkowskie UTW. Padło wiele słów uznania za ich zaangażowanie w ramach Uniwersytetu i pierwszych osiągnięciach.

W minionym roku Słuchacze UTW korzystali z następujących sekcjach:

1.JĘZYKOWA:
język niemiecki – wykładowcy – Izabela Osiecka, Mateusz Cudo – zajęcia raz w tygodniu – 15 uczestników,
język niemiecki – Agnieszka Pawlik – zajęcia raz w tygodniu – 11 uczestników,
W ramach sekcji językowej odbywały się zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego. Z uwagi na to , iż zajęcia językowe cieszyły się dużym zainteresowaniem, podjęto decyzję o kontynuacji w roku 2009/2010.
2.KOMPUTEROWA– prowadził – Roman Izydorczyk – zajęcia raz w tygodniu – 15 uczestników.
3.KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – organizatorami uczestnicy UTW – dwa razy w tygodniu – 20 osób Zajęcia kultury fizycznej i turystyki odbywały się w 2 grupach.
Pierwsza rekreacyjno-rechabulitacyjna i druga, biegi i marsze rekreacyjne.
Działania drugiej grupy to:
Piesze wędrówki i marszobiegi, wycieczki rowerowe.
4.KULTURY I SZTUKI – Elżbieta Kulas, Wanda Hüpner – dwa razy w tygodniu/ 2 godz. - 15-20 uczestników Sekcja kultury i sztuki prowadzona przez p. Wandę Hüpner.
Podstaw rysunku, począwszy od prostych szkiców ołówkiem i węglem, do bardziej skomplikowanych – kredą i pastelami suchymi i olejowymi. Warto dodać, że uczestnicy tych zajęć, po skończeniu roku zerowego, nadal spotykali się na zajęciach przez cały okres wakacji.
5.FIZJOTERAPII – prowadzący – Damian Janecki – raz w tygodniu, 2 godz. - 53 uczestników.
W ramach działań grupy odbywały się dwa spotkania w tygodniu prowadzone przez doktora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu p. Damiana Janeckiego.
Zajęcia dotyczyły profilaktyki związanej ze schorzeniami kręgosłupa.
6.TAI-CHI zajęcia relaksacyjne – prowadząca – Elżbieta Kulas – zajęcia raz w tygodniu – 45 uczestników
Zajęcia relaksacyjne Tai-chi prowadzone przez p. Elżbietę Kulas trwały od kwietnia do końca maja w cyklu cotygodniowym.
W czasie zajęć oprócz podstawowych ćwiczeń oddechowo-ruchowych przeprowadzane również były wizualizacje i elementy masażu i automasażu Shiat Su (czyt. siatsu). Była też możliwość pogłębienia wiedzy na temat ziół i ich właściwościach.
7.AEROBIK – prowadząca – Monika Mirowicz – zajęcia raz w tygodniu – 30 uczestników.
Zadaniem zajęć z aerobiku jest poprawa kondycji fizycznej, motorycznej i sprawnościowej całego organizmu seniorów

Odbyły się następujące wykłady obowiązkowe dla wszystkich zarejestrowanych uczestników UTW:
1.Wykład inauguracyjny – 27.09.2009 r. - Walentyna Wnuk.
2.Wykład – październik 2009 r. mgr Stanisława Warmuz - „Uczenie się ludzi w III wieku”
3.Spotkanie nt. „Profilaktyki nowotworu piersi” - październik 2009 r. - P. Halina Makarowska i dr R. Tarkowski.
4.Wykład ogólny pt. „Funkcjonowanie rodziny we współczesnym społeczeństwie” - listopad 2009 r.
5.Seminarium nt. „Choroby układu krążenia o profilaktyka z tym związana” - dr n. med. Ryszard Serafin – grudzień 2009 r.
6.Wykład z psychologii – dr Bogusława Pęcherczyk – Kwiecień 2010r.

Słuchacze Żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w imprezach i wycieczkach:
1.Wycieczka do Jaskini Niedźwiedziej – 22.10.2009 – 40 osób.
2.Wyjazd do Teatru
3.Wyjazd do teatru we Wrocławiu „May Day”
4.Udział w spotkaniu – Jasełka Bożonarodzeniowe – 18.12.2009
5.Udział w uroczystych obchodach I Rocznicy powstania UTW w Żarowie, połączonych z Dniem Kobiet.
6.Udział w konkursie „Pismo piórem odzwierciedla charakter człowieka”, którego organizatorem Firma NOVA z Żarowa oraz Zespół Szkół w Żarowie.
7.Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Andrzejówki – 22.05.2010r.
8.Czynny udział w obchodach Dni Żarowa 2010, występ sekcji Tai-Chi oraz wystawa malarstwa oraz rękodzieła uczestników UTW – 29. 05.2010.

Wystawy:

Od października do końca grudnia 2009 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, miała miejsce wystawa prac słuchaczek UTW powstałych na zajęciach Malarstwa.
Październik 2009 – wystawa Kart Bożonarodzeniowych oraz stroików powstałych na zajęciach Rękodzieła, podczas spotkania nt. „Profilaktyki nowotworu piersi.
Wystawa podczas I rocznicy UTW: Malarstwa „Nie święci garnki lepią” oraz wystawa „Origami 2 D” Wystawa malarstwa i origami podczas finału konkursu wielkanocnego „Pisanka, palma, wypiek wielkanocny”.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Zakończenie I roku akademickiego UTW w Żarowie. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates