Projekt Korona Wzgórz Ziemi Żarowskiej na start

poniedziałek, 29, styczeń 2024

Sześć wycieczek, siedem gór do zdobycia. W niedzielę, 4 lutego startuje projekt Korona Wzgórz Ziemi Żarowskiej. Pierwszym wzniesieniem, które zostanie zdobyte będzie liczący 225m n.p.m Łazek. Gminne Centrum Kultury i Sportu, Koło PTTK Żarodreptaki, Żarowska Izba Historyczna oraz Partnerzy z kulturą zapraszają do wyzwania. Chcemy zachęcić mieszkańców gminy Żarów i nie tylko do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Ziemi Żarowskiej. Chcemy pokazać, że nie tylko te najpopularniejsze szczyty na terenie Dolnego Śląska są warte uwagi. Podczas naszych wycieczek uczestnicy poznają historie związane z poszczególnymi wzniesieniami.

Ponadto każdy, kto weźmie udział w naszych wszystkich wycieczkach będzie odznaczony odznaką „Zdobywcy Korony Wzniesień Ziemi Żarowskiej”. Odznakę będzie można również zdobyć indywidualnie, ale nie wcześniej niż po 19 maja 2024 roku, bowiem wtedy zakończymy wspólne zdobywanie gór Ziemi Żarowskiej.

 

Harmonogram wycieczek w ramach projektu Zdobywca Korony Wzniesień Ziemi Żarowskiej.

4 lutego - Łazek – start godz. 10:00, Żarowska Izba Historyczna
25 lutego - Góra Krukowska - start godz. 10:00, Żarowska Izba Historyczna
10 marca - Kapliczna Góra - start godz. 10:00, Żarowska Izba Historyczna
14 kwietnia - Bystrzyk i Obidowa - start godz. 10:00, Żarowska Izba Historyczna
28 kwietnia - Wierzbnik – start godz. 10:00, Żarowska Izba Historyczna
19 maja Pyszczyńska Góra – start godz. 10:00, Imbramowice, stacja PKP

 

 

Regulamin odznaki turystycznej „Zdobywca Korony Wzgórz Ziemi Żarowskiej”

 

Regulamin odznaki turystycznej „Zdobywca Korony Wzgórz Ziemi Żarowskiej”

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

• Odznaka Turystyczna „Zdobywcy Korony Wzgórz Ziemi Żarowskiej”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Koło PTTK Żarodreptaki.

 

• Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Ziemi Żarowskiej.

 

• Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Koło PTTK Żarodreptaki.

 

• Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

 

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 

• Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia.

 

• Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego.

 

• Wędrówkę odbywa się na własną odpowiedzialność na znakowanych i nieoznakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Ziemi Żarowskiej.

 

• Odznakę zdobywa się przez zdobycie w dowolnie wybranej kolejności wszystkich szczytów górskich wchodzących w skład Korony Wzgórz Ziemi Żarowskiej: Łazek, Obidowa, Bystrzyk, Wierzbnik, Pyszczyńska Góra, Krukowska Góra, Kapliczna Góra.

 

• Odznakę indywidualnie będzie można zdobyć dopiero po 19 maja 2024 r., kiedy zakończą się wspólne wycieczki organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Koło PTTK Żarodreptaki.

 

 III. WERYFIKACJA

• Podstawą weryfikacji odznaki będą fotografie wykonane na szczycie każdej góry przy tabliczce z nazwą wzniesienia. Ponadto należy przedłożyć:

data wycieczki:
nazwa zdobywanego szczytu:
trasa wędrówki:

 

• Odznakę „Zdobywcy Korony Wzgórz Ziemi Żarowskiej” przyznaje Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Koło PTTK Żarodreptaki.

 

• Fotografie i dodatkowe informacje pozwalające na pozytywną weryfikację należy złożyć do weryfikacji w Gminnym Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10a, Żarów lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.

 

• Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w dniu 24 stycznia 2024r. i wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Projekt Korona Wzgórz Ziemi Żarowskiej na start. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates