Konkurs „Pomocnicy Mikołaja - świąteczne przebranie”

poniedziałek, 04, grudzień 2023

Czy są tu małe i duże elfy, gwiazdki czy renifery ? Każdy pomocnik świętego Mikołaja może wziąć udział w naszym świątecznym konkursie i wygrać atrakcyjne nagrody. Wystarczy tylko przebrać się za pomocnika św. Mikołaja, wypełnić formularz i zgłosić się do konkursu 10 grudnia podczas Miasteczka Świętego Mikołaja w Żarowie. Do konkursu zapraszamy zarówno dzieci jak i dorosłych. Pamiętajcie, że największe szanse na wygraną mają przebrania zrobione własnoręcznie. Zgłoszenia do konkursu na Pomocnika św. Mikołaja będą przyjmowane do 16.30 w dniu 10 grudnia podczas Miasteczka Świętego Mikołaja (hala sportowa GCKiS, ul. Piastowska 10 A), na stoisku organizatora.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU na
„Pomocnicy Mikołaja - świąteczne przebranie”

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
2. Konkurs odbędzie się 10 grudnia 2023 roku podczas Miasteczka św. Mikołaja w Żarowie.
3. Konkursie odbywa się w dwóch kategoriach: dzieci oraz dorośli.
4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko osoby przebrane pomocników św. Mikołaja.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do godziny 17:30.
6. Uczestnicy przygotowują przebrania konkursowe na własny koszt.
7. Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
8. Każde przebranie będzie oceniane pod względem:
oryginalności, estetyki, kolorystyki oraz własnoręcznego wkładu.
9. Organizator przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategorii: dziecko i dorosły.
10. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.
11. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, przekazuję Państwu informacje dot. przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie „Pomocnicy Mikołaja – świąteczne przebranie”. informujemy, iż:
a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportowy w Żarowie, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów.
b. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
c. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z organizacją konkursu. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO). Zgłoszenia do konkursu, wykonywanie zdjęć i filmów podczas imprezy i publikacja ich na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu Żarowie www.centrum.zarow.pl, Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl, na stronach sponsora Electrolux Poland Sp. z o. o., portalach społecznościowych Facebook m. in. Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Gminy Żarów oraz innych mediach publicznych. W przypadku wygrania jednej z nagród wyczytanie imienia i nazwiska podczas wręczenia oraz przekazanie danych osobowych sponsorom celem realizacji/rozliczenia nagrody. Cele archiwalne i promocja Administratora.
d. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
e. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.
f. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
h. Podanie tych danych jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie.
i. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Konkurs „Pomocnicy Mikołaja - świąteczne przebranie”. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates