5. Święto Dyni im. Mikołaja Nowasada w Wierzbnej

piątek, 24, wrzesień 2021

Piekarnik, robot planetarny a może Vouchery na usługi budowlane? To tylko namiastka tego, co będzie można wygrać w konkursach podczas 5. Święta Dyni w Wierzbnej. Nasi główni sponsorzy Electrolux Żarów i Smart Work Sp z o. o. Smart Work Construction zadbali o to, aby każdy uczestnik naszych konkursów wyszedł z dyniowego święta uśmiechnięty i zadowolony. My zadbamy o wasze podniebienia i zmysły. Zapowiada się bardzo, bardzo smacznie i niezwykle kolorowo. Na licznych stoiskach każdy znajdzie coś dla siebie. Na miłośników historii będzie czekała plenerowa wystawa i oczywiście niezawodny Bogdan Mucha, który zabierze nas w niezwykłą historyczną podróż. Najmłodsi z pewnością nie będą się nudzić, bo w planach jest moc atrakcji. A jeśli dzieci mają ciekawe zajęcia to oznacza, że dorośli znajda chwilkę na wytchnienie. Rozpocznijcie z nami kolorową jesień.

14.00 – rozpoczęcie 5. Święta Dyni
14.30 – sadzenie skalniaków na skałkach
15.00 – I spacer historyczny z przewodnikiem
15.30- 16.30 – koncert - Irena Salwowska z zespołem
16.30 – ocena dań w konkursie na najlepszy dyniowy chleb
16.45 - II spacer historyczny z przewodnikiem
16.45 – wyłonienie najlepszego dyniowego przebrania
17.00 – ważenie dyni
17.30 – wręczenie nagród
18.00 - zakończenie

Tego dnia są z nami: Gmina Żarów, Electrolux Żarów, Smart Work Sp z o. o., Smart Work Construction, Stajnia Wierzbna - BialyLas AMS Świdnica, Dyniowy zakątek, GEO - Zabawa, OSP Wierzbna, Lawendowa Sowa - Plantacja Lawendy, Jagodowe pole, KGW Wierzbna. Patronat medialny: Radio Sudety 24 / 101.7 FM ŚWIĘTO DYNI 2021 WIERZBNA

 

 

REGULAMIN KONKURSU „NAJCIĘŻSZA DYNIA”

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie i Sołectwo wsi Wierzbna.
2. Konkurs odbędzie się 2 października 2021 roku w Wierzbnej podczas 5.Święta Dyni.
3. W konkursie może wziąć udział każdy.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną dynię.
5. Dynia musi być zdrowa i nieuszkodzona i wolna od ciał obcych.
6. Dynie należy dostarczyć w dniu imprezy do punktu informacyjnego do godziny 15:00 dnia 2 października 2021 r. i zgłosić ten fakt do Organizatora wypełniając formularz zgłoszeniowy. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się około godz. 17:00.
7. Oceny (pomiaru) dyni dokona Komisja Konkursowa składająca się z trzech osób powołana przez Organizatora.
8.Organizator przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc.
9.Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.
10. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, przekazuję Państwu informacje dot. przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie na „najcięższą dynię”. informujemy, iż:
a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportowy w Żarowie, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów.
b. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
c. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z organizacją konkursu kulinarnego. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).
Zgłoszenia do konkursu, wykonywanie zdjęć i filmów podczas imprezy i publikacja ich na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu Żarowie www.centrum.zarow.pl, Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl, na stronach sponsora Electrolux Poland Sp. z o. o., portalach społecznościowych Facebook m. in. Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Gminy Żarów oraz innych mediach publicznych. W przypadku wygrania jednej z nagród wyczytanie imienia i nazwiska podczas wręczenia oraz przekazanie danych osobowych sponsorom celem realizacji/rozliczenia nagrody. Cele archiwalne i promocja Administratora.
d. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. e. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.
f. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
h. Podanie tych danych jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie.
i. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.,

 

ŚWIĘTO DYNI 2021 WIERZBNA
REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO „CHLEB Z DYNI”

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie i Sołectwo wsi Wierzbna.
2. Konkurs odbędzie się 2 października 20121 roku w Wierzbnej podczas 5.Święta Dyni.
3. W konkursie może wziąć udział każdy.
4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko chleby z dyni.
5. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno danie.
6. Uczestnik konkursu dostarcza wcześniej przygotowane danie na miejsce rozstrzygnięcia konkursu do godziny 15:00.
7. Uczestnicy przygotowują dania konkursowe na własny koszt.
8. Oceny dań dokona komisja konkursowa składająca się z trzech osób powołana przez Organizatora.
9. Każde danie będzie oceniane pod względem:
smaku – od 1 do 5 punktów
oryginalności – od 1 do 5 punktów
estetyki: sposób serwowania, kolorystyka, wrażenia ogólne – od 1 do 5 punktów
10. Organizator przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc.
11. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.
12. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, przekazuję Państwu informacje dot. przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie na „leczo z dyni”. informujemy, iż:
a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportowy w Żarowie, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów.
b. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
c. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z organizacją konkursu. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO). Zgłoszenia do konkursu, wykonywanie zdjęć i filmów podczas imprezy i publikacja ich na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu Żarowie www.centrum.zarow.pl, Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl, na stronach sponsora Electrolux Poland Sp. z o. o., portalach społecznościowych Facebook m. in. Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Gminy Żarów oraz innych mediach publicznych. W przypadku wygrania jednej z nagród wyczytanie imienia i nazwiska podczas wręczenia oraz przekazanie danych osobowych sponsorom celem realizacji/rozliczenia nagrody. Cele archiwalne i promocja Administratora.
d. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
e. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.
f. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
h. Podanie tych danych jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie.
i. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

REGULAMIN KONKURSU na „PRZEBRANIE DYNIOWE”

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie i Sołectwo wsi Wierzbna.
2. Konkurs odbędzie się 2 października 2021 roku w Wierzbnej podczas 5.Święta Dyni.
3. Konkursie odbywa się w dwóch kategoriach: dzieci oraz dorośli.
4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko osoby ubrane na pomarańczowo lub przebrane za dynie.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do godziny 16:30.
6. Uczestnicy przygotowują przebrania konkursowe na własny koszt.
7. Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
8. Każde przebranie będzie oceniane pod względem:
oryginalności, estetyki, kolorystyki oraz wrażenia ogólne.
9. Organizator przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategorii: dziecko i dorosły.
10. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.
11.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, przekazuję Państwu informacje dot. przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie na „przebranie”. informujemy, iż:
a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportowy w Żarowie, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów.
b. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
c. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z organizacją konkursu. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO). Zgłoszenia do konkursu, wykonywanie zdjęć i filmów podczas imprezy i publikacja ich na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu Żarowie www.centrum.zarow.pl, Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl, na stronach sponsora Electrolux Poland Sp. z o. o., portalach społecznościowych Facebook m. in. Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Gminy Żarów oraz innych mediach publicznych. W przypadku wygrania jednej z nagród wyczytanie imienia i nazwiska podczas wręczenia oraz przekazanie danych osobowych sponsorom celem realizacji/rozliczenia nagrody. Cele archiwalne i promocja Administratora.
d. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
e. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.
f. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
h. Podanie tych danych jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie.
i. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 5. Święto Dyni im. Mikołaja Nowasada w Wierzbnej. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates