Historia budowy Hali sportowej

Gmina Żarów podjęła decyzję o budowie nowoczesnego kompleksu oświatowo-sportowego, którego budowa rozpoczęła się w roku 1997. W 1998r. w powołano do życia gimnazja. Żarowskie Gimnazjum zlokalizowane było w trzech starych budynkach o bardzo niskim standardzie, dlatego Gmina Żarów przyspieszyła budowę budynku dydaktycznego wstrzymując budowę części sportowej.

W roku 2004 Gmina Żarów przystąpiła do budowy hali sportowej z zapleczem, ale okazało się, że ze względu na zmianę obowiązujących przepisów oraz przestarzałe technologie (projekt opracowany był w latach 1996-97) niezbędne jest przeprojektowanie hali. W tym samym roku przystąpiono do rozmów z inwestorem prywatnym w sprawie budowy basenu, co zaowocowało powołaniem spółki „Termy Żarów” sp. z o.o. Firma rozpoczęła prace projektowe i starania o pozyskanie środków unijnych na sfinansowanie inwestycji.

W 2006 r., w wyniku przetargu, realizację prac powierzono firmie „Wrobis”. Ustalony harmonogram prac przewidywał wykonanie w pierwszej kolejności sali sportowej oraz zaplecza w takim stopniu, który umożliwiałby warunkowe oddanie hali sportowej już wiosną 2007 r.

Jesienią 2006 r. po załamaniu finansowym Gminy Żarów przestały być realizowane płatności wobec firmy „Wrobis”. Gmina nie wynegocjowała przerwania prac oraz przełożenia terminów płatności. Zadłużenie osiągnęło kwotę 4,6 mln. zł, co spowodowało przerwanie prac 23 kwietnia 2007 roku i jednostronne zerwanie umowy przez „Wrobis”.

W marcu 2008 r. po przedterminowych wyborach na Burmistrza Miasta Żarów po rezygnacji poprzedniego Burmistrza nowo wybrana Burmistrz Lilla Gruntkowska już od początku swojej kadencji podjęła rozmowy z Wrobis-em o dokończeniu inwestycji i negocjacje z bankami w sprawie udzielenia kredytów na spłatę zadłużenia wobec wykonawcy. W wyniku przeprowadzonych i rozstrzygniętych przetargów Gmina pozyskała środki na spłatę zadłużenia, co zaowocowało powrotem wykonawcy, który 7 października 2008 roku rozpoczął prace. Prace zakończono z końcem roku 2008.

Finansowanie hali

Całkowity koszt budowy hali sportowej wyniósł 10.937.750 zł.

Gmina w roku 2000 złożyła wniosek o dofinansowanie budowy hali sportowej z krytym basenem. Dofinansowanie miało obejmować 50% kosztów budowy. W grudniu 2000r. Gminie przyznano dofinansowanie jedynie w kwocie 2,0 mln. zł. To stanowiło tylko 20,5 % kosztów budowy hali sportowej. Dlatego Gmina poszukiwała możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji.

W grudniu 2006 Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 4,9 mln. zł II etapu budowy hali sportowej ze środków „EFRR Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczypospolita Polska”. Wniosek został pozytywnie oceniony, jednak za względu na ograniczone środki finansowe, programu, Gmina Żarów nie otrzymała wnioskowanego dofinansowania w transzy roku 2006.

W 2008 r. podjęto starania o zgodę Ministerstwa Sportu na przesunięcie terminu rozliczenia inwestycji, który mijał 30 czerwca 2008 r. Uzyskano zgodę na ostateczne zakończenie inwestycji do 31 grudnia 2008 r. Dzięki podjętym działaniom dotrzymano terminu, nie tracąc przyznanej dotacji z Ministerstwa Sportu.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Historia. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates