Zasady przedłużania karnetów

Szanowni Klienci,
informujemy, że w związku  z dynamicznymi zmianami w funkcjonowaniu obiektu, podyktowanymi przepisami prawa wszystkie karnety wejścia basen, które były ważne na dn. 17.10.2020 zostaną przedłużone o okres, niedostępności obiektu dla klientów indywidualnych.

Jednocześnie informujemy, że na dzień dzisiejszy obiekt umożliwia zrealizowanie doskonalenia pływania w ramach karnetów „nauka pływania” stąd terminy ważności tych karnetów nie uległy zmianie.