Cennik biletów

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-22:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godz. 6:00-22:00.

Ostatnie wejście na basen o godzinie 20.45

Obowiązuje od 02.01.2019

Rodzaj biletu pon.-pt.
6.00-15.00
pon.-pt.
15.00-22.00
sob.niedz
święta
6.00-22.00
Uwagi
BILET INDYWIDUALNY
NORMALNY
cena za godzinę
cena za minutę po godzinie
 

9,00 zł
0,15 zł

 

10,00 zł
0,17 zł

 

12,00 zł
0,20 zł

ULGOWY
cena za godzinę
cena za minutę po godzinie
7,00 zł
0,12 zł
8,00 zł
0,14 zł
10,00 zł
0,17 zł
1. Dzieci, uczniowie i studenci do 25 roku życia
2. Emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (za okazaniem ważnej legitymacji)
3. Dzieci do lat 4 bezpłatnie
4. Dzieci do 12 roku życia wchodzą na basen tylko i wyłącznie z opiekunem
GRUPY ZORGANIZOWANE
NORMALNY
cena za godzinę
cena za minutę po godzinie
 

7,50 zł
0,13 zł

 

8,50 zł
0,15 zł

 

9,50 zł
0,16 zł

1. Cena za osobę
2. Grupy min 15 osób. Wskazana wcześniejsza rezerwacja
ULGOWY
cena za godzinę
cena za minutę po godzinie
 

6,50 zł
0,11 zł

 

7,50 zł
0,13 zł

 

8,50 zł
0,15 zł

1. Dzieci, uczniowie i studenci do 25 roku życia
2. Emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (za okazaniem ważnej legitymacji)
3. Grupa min. 15 osób
4. Wymagany opiekun do grupy
5. Wskazana wcześniejsza rezerwacja
6. W przypadku wejść na basen grup zorganizowanych oplata jest naliczana za każdego uczestnika bez względu na wiek
Bilet nieodpłatny dla dzieci poniżej 4 r.ż obowiązuje tylko w przypadku wejść osób indywidualnych
BILET RODZINNY
2 rodziców oraz 2 dzieci w wieku 5-18 lat lub 1 rodzic oraz 3 dzieci w wieku 5-18 lat 28,00zł

tj. 7.00 zł/os

0,12 zł

32,00zł

tj. 8.00
zł/os

0,14 zł

40,00zł

tj. 10.00zł
/os

0,17 zł

Liczony za jedną osobę za 60 min. korzystania z pływalni, następnie naliczanie minutowe.
KARTA DUŻEJ RODZINY
NORMALNY
cena za godzinę
cena za minutę po godzinie
 

8,00 zł
0,14 zł

 

9,00 zł
0,15 zł

 

10 zł
0,17 zł

Za okazaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
ULGOWY
cena za godzinę
cena za minutę po godzinie
 

6,00 zł
0,10 zł

 

7,00 zł
0,12 zł

 

9,00 zł
0,15 zł

Za okazaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
SENIOR 55+

cena za godzinę

 

cena za minutę po godzinie

 

7,00 zł

0,12zł

 

8,00 zł

0,14zł

 

10,00 zł

0,17zł

Za okazaniem dokumentu stwierdzającego wymagany wiek
 

KARNETY

50 zł -ważność 60 dni

100 zł – ważność 150 dni

200 zł – ważność 300 dni

 

poniedziałek – niedziela,
święta
1. Wydanie karnetu jednorazowo płatne 10zł
2. Pobyt na basenie rozliczany jest wg cennika korzystania z hali basenowej
3. 15% gratis do każdego doładowania
4. Na karnet może wejść dowolna liczba osób
5. Kwota niewykorzystana w okresie ważności karnetu przepada.

Bilet 2-godzinny

Informacje dodatkowe: (klient opłaca 2h z góry, w zamian korzysta z promocyjnej ceny)

Bilet 2-godzinny obowiązuje TYLKO w godzinach
6.00 – 10.00 (ostatni moment zakupu w/w biletu to 9:59)

Poniedziałek – piątek
w godz. 6.00 – 10.00

Sobota – niedziela, święta

w godz. 6.00 – 10.00

Normalny

15.00 zł / 2h

(po przekroczeniu naliczanie
zgodnie z cennikiem)

tj. 0,15zł/min

20,00 zł /2h
(po przekroczeniu naliczanie
zgodnie z cennikiem)

tj. 0,20zł/min

Ulgowy (uczeń, student, emeryt itp)

12,00 zł / 2h

(po przekroczeniu naliczanie
zgodnie z cennikiem)

tj. 0,12zł/min

16,00 zł/ 2h

(po przekroczeniu naliczanie
zgodnie z cennikiem)

tj. 0,17zł/min

BILET RODZINNY 2+1(dwie os. dorosłe +dziecko) lub 1+2 (jedna os. dorosła + dwójka dzieci)

1 godzina

Poniedziałek – piątek
w godz. 6.00 – 14.00

Poniedziałek – piątek
w godz. 14.00 – 22.00

Sobota – niedziela, święta

w godz. 6.00 – 22.00

21,00 zł ( 7zł/os)

(po przekroczeniu naliczanie
zgodnie z cennikiem)

tj. 0,12zł/min

24,00zł (8zł/os)

(po przekroczeniu naliczanie
zgodnie z cennikiem)

tj. 0,14zł/min

30,00zł (10,00zł/os)

(po przekroczeniu naliczanie
zgodnie z cennikiem)

tj. 0,17zł/min

  • Płatność z góry za pierwszą godzinę nie podlega zwrotowi
  • Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z Basenu przez 60 minut, następnie cena wzrasta proporcjonalnie, przy czym niepełną minutę zaokrągla się w górę
  • Dzieci do lat 4 – bezpłatnie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych (nie dotyczy grup zorganizowanych)
  • Opłata za zniszczenie lub zgubienie transpondera wynosi 50zł

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zaistniałych zmianach zapisów wynikających ze zmiany ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726), na podstawie art. 30a ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726):

„1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień o których mowa w ust. 1, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego”.