Regulamin karnetów

1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają karnety abonamentowe (elektroniczne).

2. Zakup karnetu świadczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu i regulaminów obowiązujących w obiekcie.

3. Po dokonaniu opłaty aktywacyjnej w wysokości 10 zł karnet staje się własnością użytkownika.

4. Pływalnia oferuje karnety w następujących opcjach:

– karnet 50 zł – ważność 60 dni lub do wyczerpania wartości

– karnet 100 zł – ważność 150 dni lub do wyczerpania wartości

– karnet 200 zł – ważność 300 dni lub do wyczerpania wartości

Do każdego doładowania osoba kupująca otrzymuje dodatkowo 15% zakupionej kwoty gratis.

5. Posiadacz karnetu po upływie ważności lub po wyczerpaniu wartości ma prawo doładować karnet kwotą w jednej z możliwych opcji, wówczas kwota, która została na karnecie zostanie automatycznie dodana do kwoty doładowania i będzie ją można wykorzystać w uaktualnionym terminie.

6. Jeżeli posiadacz karnetu nie doładuje go w przeciągu 15 dni od dnia ukończenia ważności, karnet zostaje „wyzerowany” (posiadacz karnetu traci pozostałe na karnecie środki pieniężne).

7. W przypadku zagubienia karnetu nie przysługuje zwrot środków pieniężnych. Istnieje możliwość zakupu nowej karty w obowiązującej cenie.

8. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu lub określonej daty.

9. Przy każdorazowym wejściu na basen pobierana jest „z góry” stawka podstawowa za 60 minut pobytu na basenie (łącznie z przebraniem i suszeniem). Po przekroczeniu 60 minut pobierana jest dopłata, za każdą rozpoczętą 1 minutę zgodnie z ustalonym cennikiem pływalni.

10. Pływalnia nie zwraca nie wykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.

11.Osoby przebywające na pływalni krócej niż 60 minut zawsze płacą stawkę podstawową (za 60 minut).

12. Po wykorzystaniu środków pieniężnych na karnecie końcowa dopłata regulowana jest gotówką.

13. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni przestoju.

14. Karnety wydawane są z możliwością korzystania z nich w dowolne dni tygodnia.

15. Korzystanie z karnetu jest możliwe w dniach i godzinach pracy obiektu.

16. Korzystanie z karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.

17. Przy zakupie karnetu użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie, wyłącznie w celu korzystania z usług Pływalni.

18. Karnet zagubiony lub skradziony może zostać zablokowany w okresie jego ważności po zgłoszeniu w kasie pływalni za okazaniem dokumentu tożsamości lub dowodu zakupu pod warunkiem, że kupujący podał przy zakupie swoje dane osobowe.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.