Nowe zasady korzystania z pływalni od 1 lipca

Szanowni klienci,
z dniem 1 lipca otwieramy dla Was naszą pływalnię.
Basen będzie czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12.00-20.00.
Na stronie znajduje się nowy regulamin  korzystania z pływalni podczas obowiązywania ograniczeń związanych z COVID-19. Prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi.

Regulamin

korzystania z obiektu basenu krytego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z – COVID -19

Z dniem 01 lipca 2020 r. w obiekcie basenu krytego Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie
wprowadza się dodatkowe postanowienia:

 1. Basen kryty przy ul. Piastowskiej 10b w Żarowie jest administrowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

 2. Z dniem 01.07.2020r. basen jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach
  12.00 – 20.00.
  Użytkownicy mogą zakupić bilet wstępu na basen do godz. 18.45.
  Obiekt należy opuścić do godziny 20.00

 3. Z pływalni mogą korzystać jedynie osoby zdrowe.

 4. Nie należy korzystać z basenu w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z wyżej wymienionymi objawami.

 5. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu pływania i przebierania się.

 6. Należy zachowywać dystans społeczny (2m) i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren obiektu
  (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących) oraz stosować się do znaków i instrukcji znajdujących się na terenie obiektu.

 7. Do kasy należy podchodzić pojedynczo, zachowując dystans społeczny pomiędzy klientami oczekującymi na wejście na teren pływalni.

 8. Zaleca się korzystanie z płatności bezgotówkowych.

 9. Każdy korzystający z pływalni przy wejściu do obiektu, jak również przy jego opuszczaniu ma obowiązek dezynfekcji rąk.

 10. Dezynfekcji rąk należy również dokonywać przed wejściem do szatni jak i przy ich opuszczaniu.

 11. Użytkownicy pływalni zobowiązani są przestrzegać ścisłych zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.

 12. Podczas treningów grup zorganizowanych (m.in. nauka pływania) na płycie basenu przebywać mogą jedynie uczniowie wraz z instruktorami, którzy odpowiadają w pełni za grupę jak i za dezynfekcję.

 13. Zakazuje się wstępu na płytę basenu rodzicom/opiekunom i innym osobom, które nie korzystają z usługi obiektu.

 14. Organizatorzy zajęć grupowych, takich jak np.: aerobik, nauka pływania, zobowiązani są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi.

 15. Podczas pływania, korzystania z jacuzzi i sauny nie obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy.

 16. Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje podczas przebywania na terenie obiektu, do czasu wejścia na teren hali basenowej.

 17. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

 18. Po opuszczeniu płyty basenu należy udać się do szatni (nie należy przedłużać pobytu w szatni).

 19. Obiekt oddaje do dyspozycji ogólnodostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, z których może skorzystać nieodpłatnie każdy użytkownik obiektu.

 20. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być chwilowo wyłączone z użytkowania.

 21. Ilość osób jednocześnie przebywających na pływalni nie może przekroczyć 34 (nie dotyczy obsługi obiektu), na jednym torze basenu sportowego mogą przebywać maksymalnie
  4 osoby).

 22. Trybuny pływalni zostają zamknięte do odwołania.

 23. Sauna parowa, zjeżdżalnia rurowa „Anakonda” oraz bicze wodne są wyłaczone z eksploatacji do odwołania.

 24. W nieckach jacuzzi może przebywać jednocześnie max. 1 osoba (nie dotyczy osób spokrewnionych, wspólnie zamieszkujących – max 4 osoby).

 25. W basenie rekreacyjnym może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób.

 26. W saunie suchej mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.

 27. Do sauny suchej należy wchodzić bez obuwia, osłaniając ciało ręcznikiem.

 28. Korzystający z pływalni zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów obowiązujących na obiekcie GCKiS oraz poleceń wydawanych przez pracowników GCKiS.

 29. Na terenie obiektu jak i w szatniach należy unikać dotykania klamek, poręczy jeżeli to możliwe.

 30. Korzystając z suszarek do włosów obowiązuje nakaz używania jednorazowych rękawiczek ochronnych, oddanych do użytku niedopłatnie klientom basenu.

 31. Do użytku oddaje się ograniczoną liczbę suszarek, celem zachowania dystansu społecznego.

 32. Korzystając z szafek ubraniowych należy upewnić się, że dana szafka została zdezynfekowana. Zdezynfekowane szafki są oznaczone etykietami informacyjnymi, które znajdują się wewnątrz szafki.

 33. Po zwolnieniu szafki, należy pozostawić wewnątrz etykietę informacyjną, przeznaczoną dla serwisu sprzątającego, z informacją o konieczności jej dezynfekcji oraz pozostawić szafkę otwartą.

 34. Na terenie obiektu, w strefie kas zostają usunięte zostają stoliki i siedziska.

 35. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji.

 36. Nie zaleca się korzystania z obiektu przez osoby znajdujące się w grupie zwiększonego ryzyka.

wszystkie w/w zalecenia wynikają z konieczności
przestrzegania ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  oraz wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 1 czerwca 2020 r.