Nocne pływanie 30 października 2020

Nocne Pływanie w Żarowie
Po raz czwarty pływacy spotkają się na krytym basenie w Żarowie, by ustanowić rekord przepłyniętych długości.
Do pobicia jest dystans 77 km i 525 metrów.
Każdy chętny 30 października będzie mógł zmierzyć się z wyzwaniem. Sportowe wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19.00 i potrwa do 23:00.
Dla najlepszej kobiety oraz mężczyzny czekają nagrody, ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, które jest organizatorem wydarzenia.
Każdy z uczestników przez 30 minut musi przepłynąć jak największą ilość długości basenu. Udział w wydarzeniu jest płatny i wynosi 10 złotych. Każdy z zawodników otrzyma pamiątkowy medal, słodki poczęstunek.
Formularz oraz regulamin zawodów znajdziecie poniżej.

REGULAMIN

NOCNE BICIE REKORDU PRZEPŁYNIĘTYCH DŁUGOŚCI BASENU

Żarów, 30.10.2020

1. Organizatorem Nocnego Bicia Rekordu Ilości Przepłyniętych Długości Basenu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Żarowa, Leszka Michalaka.
2. Celem imprezy jest popularyzowanie pływania oraz zachowań sprzyjającym prawidłowemu rozwojowi człowieka, jego samopoczucia i dobrej kondycji.
3. Wydarzenie rozpocznie się 30 października 2020 r. o godzinie 19:00 i potrwa do 22.59.
4. Zapisy do udziału w imprezie prowadzone będą na stronie internetowej www.centrum.zarow.pl – ilość miejsc ograniczona. Każdy uczestnik pływa przez 30 minut, pokonując jak największą ilość długości basenu. Uczestnik dokonuje opłaty startowej w kasie basenu.
5. Każdy z uczestników imprezy musi wypełnić oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, regulaminem żarowskiego basenu oraz o stanie zdrowia pozwalającym na udział w Nocnym Ustanowieniu Rekordu Ilości Przepłyniętych Długości Basenu i wynikających z tego konsekwencji. Impreza nie jest ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każda osoba startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia opieki medycznej.
6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie pod warunkiem obecności na Pływalni rodzica lub prawnego opiekuna, którzy podpisują oświadczenie obok podpisu dziecka.
7. Basen Żarów zapewnia stałą obecność ratowników wodnych.
8. Wydarzenie odbywa się bez udziału publiczności.
9. Każdy uczestnik imprezy otrzymuje kartę w której wpisuje ostateczną ilość przepłyniętych przez siebie długości. Dodatkowo, poszczególne tory będą obserwowane przez sędziów – wolontariuszy.
10. Na jednym torze mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby pływające.
11. Uczestnicy imprezy pływają według harmonogramu podanego podczas zgłoszenia do imprezy.
12. Organizator sporządza protokół zawodów, zawierający informację o ilości długości przepłyniętych przez poszczególnych uczestników.
13. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat, medal, a najlepsza kobieta i mężczyzna puchar oraz nagrodę rzeczową.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz jego ewentualnych podwykonawców do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów. Te informacje są potrzebne komunikacji między organizatorem oraz zawodnikami w sprawie związanych z przebiegiem zawodów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz. 883. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia, dostępu do danych, prawa do przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji udziału w zawodach, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie dany
– Każdy Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, informacyjnych lub marketingowych zwiaązanych z zawodami, w tym w relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie internetowej czy w innych mediach. Do takich miejsc publikacji w szczególności zaliczamy TV, prasę, media społecznościowe tj: Facebook i Instagram. W przypadku braku udzielenia zgody przez Uczestnika na publikację wizerunku należy zgłosić takie stanowisko pisemnie przed rozpoczęciem zawodów.

WSZYSCY UCZESTNICY ZOBLIGOWANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA ZASAD EPIDEMIOLOGICZNYCH ZGODNYCH Z WYTYCZNYMI KANCELARII PREMIERA RADY MINISTRÓW I MINISTERSTWA SPORTU.