Nabór na wolne stanowisko pracy – Kasjer

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu ogłasza nabór na stanowisko:

 • KASJER  – Basen w Żarowie
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  –  obywatelstwo polskie,
  – pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
  – brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  – nieposzlakowana opinia,
  – wykształcenie – minimum średnie,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • dyspozycyjność (praca zmianowa);

 • uczciwość;

 • odpowiedzialność za realizowane zadania;

 • systematyczność i konsekwencja w działaniu;

 • komunikatywność;

 • sumienność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. bieżąca obsługa klientów basenu ;
 2. prowadzenie kasy biletowej basenu;
 3. obsługa kasy ,drukarki fiskalnej i terminali płatniczych oraz programu kasowego;
 4. sprzedaż biletów, karnetów, usług pływalni basenu oraz rozliczanie pobytu klienta zgodnie z obowiązującym cennikiem i promocjami;
 5. kulturalne zachowanie wobec klientów pływalni i współpracowników.

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia;
 • umowa o pracę;
 • zmianowy, elastyczny system pracy;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV ze zdjęciem.

 2. List motywacyjny.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Termin: 28.02.2021
 • Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
  e-mail : biuro@centrum.zarow.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
  (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ).

 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.

 • Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8580753

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).