Mikołajkowe zawody pływackie

Ho! Ho! Ho!
W piątek i sobotę zapraszamy na „Mikołajkowe zawody pływackie”. Nieważne czy jesteś zawodnikiem klubu pływackiego, nieważne czy przygotowujesz się do zawodów, w „Mikołajkowych zawodach pływackich” może wziąć udział każdy miłośnik pływania.

🔴Zawody zaplanowano w piątek od 8:00 do 20:00 i w sobotę od 8:00 do 16:00.
🔴Przed wejściem na pływalnię deklarujesz udział w zawodach, podpisujesz stosowne dokumenty (regulamin, RODO). Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią musisz na zawodach pojawić się z prawnym opiekunem.
🔴Podejmujesz wyzwanie i tylko od ciebie zależy w jakim czasie i ile długości przepłyniesz
🔴Zapraszamy do rywalizacji w duchu fair play.

REGULAMIN

MIKOŁAJKOWE PŁYWANIE DLA KAŻDEGO

Żarów, 4-5 grudnia 2020

1. Organizatorem Mikołajkowego pływania dla każdego jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

2. Celem imprezy jest popularyzowanie pływania oraz zachowań sprzyjającym prawidłowemu rozwojowi człowieka, jego samopoczucia i dobrej kondycji.

3. Wydarzenie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza rozpocznie się 4 grudnia 2020 r. o godzinie 8:00 i potrwa do 20.00. Druga część zmagań została zaplanowana na dzień 5 grudnia i rozpocznie się o godzinie 8.00 i potrwa do godziny 16.00.

4. Zapisy do udziału w wydarzeniu prowadzone będą w dniu zawodów w recepcji basenu. Każdy uczestnik pływa przez dowolny czas, pokonujac jak największą ilość długości basenu.
Opłatę za wykorzystany czas na basenie uczestnik płaci zgodnie z obowiązującym cennikiem krytej pływalni w Żarowie.

5. Każdy z uczestników imprezy przy wejściu do Pływalni musi wypełnić oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, regulaminem żarowskiego basenu oraz o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach i wynikających z tego konsekwencji. Impreza nie jest ubezpieczona od następst nieszczęśliwych wypadków. Każda osoba startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia opieki medycznej.

ó. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie pod warunkiem obecności na Pływalni rodzica lub prawnego opiekuna, który podpisuje oświadczenie obok podpisu dziecka.

7. Basen Żarow zapewnia stałą obecność ratowników wodnych.

8. Wydarzenie odbywa się bez udziału publiczności i w pełnym reżimie sanitarnym.

9. Każdy uczestnik we własnym zakresie liczy przepłynięty dystans, a wynik podaje na recepcji basenu.

10. Na jednym torze mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby pływające.

11. Organizator sporządza protokół zawodów, zawierający informację o ilości długości przepłyniętych przez poszczególnych uczestników.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

13. Na stronie internetowej www.centrum.zarow.pl ukażą się wyniki, Najlepsza kobieta, mężczyzna oraz dziecko do lat 15 otrzymają nagrody rzeczowe.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz jego ewentualnych podwykonawców do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów. Te informacje są potrzebne komunikacji między organizatorem oraz zawodnikami w sprawie związanych z przebiegiem zawodów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz. 883. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia, dostępu do danych, prawa do przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji udziału w zawodach, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie dany

– Każdy Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, informacyjnych lub marketingowych związanych z zawodami, w tym w relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie internetowej czy w innych mediach. Do takich miejsc publikacji w szczególności zaliczamy TV, prasę, media społecznościowe tj: Facebook i Instagram. W przypadku braku udzielenia zgody przez Uczestnika na publikację wizerunku należy zgłosić takie stanowisko pisemnie przed rozpoczęciem zawodów.

WSZYSCY UCZESTNICY ZOBLIGOWANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA ZASAD EPIDEMIOLOGICZNYCH ZGODNYCH Z WYTYCZNYMI KANCELARII PREMIERA RADY MINISTRÓW I MINISTERSTWA SPORTU.

128615244_2477060392597425_6409588291558434528_o