CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 21.10.2020

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 21.10.2020 R.

L.P

NAZWA BILETU

CENA/h

OPIS

1 Bilet „Zawody sportowe” 10,00 zł Wydarzenia sportowe organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu
2 Bilet „Klub sportowy” 11,00 zł normalny

7,00 zł ulgowy

Osoby zapisane do klubów sportowych, wyłącznie po okazaniu legitymacji członkowskiej
3 Bilet „zajęcia sportowe ”-
zorganizowane
11 zł normalny

7,00 zł ulgowy

* zajęcia sportowe – min aqua aerobic

*bilet ulgowy dla dzieci i studentów po okazaniu legitymacji

* bilet ulgowy – emeryci, renciści za okazaniem legitymacji

4 Bilet „zajęcia sportowe” –
doskonalenie pływania
11,00 zł normalny

7,00 zł ulgowy

*bilet ulgowy dla dzieci i studentów po okazaniu legitymacji

* bilet ulgowy – emeryci, renciści za okazaniem legitymacji

  1. Ceny biletów w/w są niezależne od pory dnia i dnia tygodnia.
  2. Po przekroczeniu godziny rozpoczyna się naliczanie minutowe.
  3. W przypadku nauki pływania (zajęcia sportowe) rodzic może wejść z dzieckiem, aby pomóc przebrać dziecko na bilet 10-minutowy.
  4. Wszystkie inne bilety, niewymienione j.w są wycofane.