Basen czynny od 28 maja

Szanowni Państwo,
ponownie z usług naszego basenu można skorzystać od piątku 28 maja. Nasza pływalnia będzie do waszej dyspozycji poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-20.00 ( ostatnie wejście 18.45)  Obowiązujące na tą chwilę zasady i obostrzenia znajdziecie w regulaminie.


Regulamin

korzystania z obiektu basenu krytego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z – COVID -19

Z dniem 28 maja 2021 r. w obiekcie basenu krytego Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie
wprowadza się dodatkowe postanowienia:

 1. Basen kryty przy ul. Piastowskiej 10b w Żarowie jest administrowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

 2. Z dniem 28.05.2021r. basen jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach
  8.00 – 20.00, ostatnie wejście o godzinie 18.45

 3. Z pływalni mogą korzystać jedynie osoby zdrowe

 4. Nie należy korzystać z basenu w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z wyżej wymienionymi objawami.

 5. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu pływania i przebierania się

 6. Należy zachowywać dystans społeczny (1,5m) i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren obiektu
  (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących) oraz stosować się do znaków i instrukcji znajdujących się na terenie obiektu

 7. Do kasy należy podchodzić pojedynczo, zachowując dystans społeczny pomiędzy Klientami oczekującymi na wejście na teren pływalni

 8. Zaleca się korzystanie z płatności bezgotówkowych

 9. Każdy korzystający z pływalni przy wejściu do obiektu, jak również przy jego opuszczaniu ma obowiązek dezynfekcji rąk

 10. Dezynfekcji rąk należy również dokonywać przed wejściem do szatni I przy ich opuszczaniu

 11. Użytkownicy pływalni zobowiązani są przestrzegać ścisłych zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp

 12. Podczas treningów grup zorganizowanych (m.in. nauka pływania) na płycie basenu przebywać mogą jedynie uczniowie wraz z instruktorami, którzy odpowiadają w pełni za grupę jak i za dezynfekcję

 13. Zakazuje się wstępu na płytę basenu rodzicom/opiekunom i innym osobom, które nie korzystają z usług obiektu

 14. Organizatorzy zajęć grupowych, takich jak np.: nauka pływania, zobowiązani są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi

 15. Podczas pływania nie obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy

 16. Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje podczas przebywania na terenie obiektu, do czasu wejścia na teren hali basenowej

 17. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni

 18. Po opuszczeniu płyty basenu należy udać się do szatni (nie należy przedłużać pobytu w szatni)

 19. Obiekt oddaje do dyspozycji ogólnodostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, z których może skorzystać nieodpłatnie każdy Użytkownik obiektu

 20. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być chwilowo wyłączone z użytkowania

 21. Na trybunach pływalni dostępne jest co drugie siedzisko. Osobom przebywającym na trybunach nakazuje się przed wejściem: nałożenie obuwia ochronnego, dezynfekcję dłoni oraz zachowanie dystansu społecznego

 22. Ilość osób jednocześnie przebywających na pływalni nie może przekroczyć 52 osoby (nie dotyczy obsługi obiektu),

 23. Strefa atrakcji tj. niecki jacuzzi, bicze wodne, sauny, zjeżdżalnia rurowa oraz strefa saun są dostępne dla Klientów, przy zachowaniu dystansu społecznego

 24. Korzystający z pływalni zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów obowiązujących na obiekcie GCKiS oraz poleceń wydawanych przez pracowników GCKiS

 25. Na terenie obiektu jak i w szatniach należy unikać dotykania klamek, poręczy jeżeli to możliwe

 26. Korzystając z suszarek do włosów obowiązuje nakaz używania jednorazowych rękawiczek ochronnych, oddanych do użytku nieodpłatnie Klientom basenu

 27. Do użytku oddaje się ograniczoną liczbę suszarek, celem zachowania dystansu społecznego

 28. Korzystając z szafek ubraniowych należy upewnić się, że dana szafka została zdezynfekowana. Zdezynfekowane szafki są oznaczone etykietami informacyjnymi, które znajdują się wewnątrz szafki

 29. Po zwolnieniu szafki, należy pozostawić wewnątrz etykietę informacyjną, przeznaczoną dla serwisu sprzątającego, z informacją o konieczności jej dezynfekcji oraz pozostawić szafkę otwartą

 30. Na terenie obiektu, w strefie kas zostają usunięte zostają stoliki i siedziska

 31. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji

 32. Nie zaleca się korzystania z obiektu przez osoby znajdujące się w grupie zwiększonego ryzyka

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2021r.