Jak funkcjonowała kolej ? czyli 170 lat linii kolejowej Wrocław-Świebodzice

poniedziałek, 27, maj 2013

W jakich warunkach podróżowało się transportem kolejowym w gminie Żarów? Jak funkcjonowała stacja kolejowa? I w jaki sposób przewożone były ładunki towarowe? Uczniowie placówek oświatowych z gminy Żarów będą mogli uczestniczyć w gminnym konkursie z okazji sto siedemdziesiątej rocznicy uruchomienia kolei Wrocławsko-Świebodzkiej. W ramach ogłoszonego konkursu zaprezentują wspomnienia oraz wykonają prace plastyczne. Zadaniem najmłodszych uczestników konkursu będzie wykonanie płaskich prac plastycznych, obrazujących podróżowanie koleją z Żarowa lub Imbramowic w dawnych latach. Uczniowie klas trzecich, czwartych i gimnazjum natomiast muszą napisać wspomnienia o funkcjonowaniu kolei w gminie Żarów. Prace plastyczne i pisemne powinny być przygotowane na podstawie rozmów z dziadkami lub seniorami.

Wszystkie prace należy składać w żarowskim Urzędzie Miejskim do piątku 14 czerwca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w niedzielę 29 września podczas otwarcia wystawy poświęconej 170-leciu linii kolejowej Wrocław-Świebodzice w Żarowskiej Izbie Historycznej (już dziś SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!). Oprócz nagród rzeczowych, dla laureatów konkursu zostanie zorganizowana specjalna wycieczka na wyremontowany dworzec główny we Wrocławiu, połączona ze zwiedzaniem pomieszczeń normalnie niedostępnych dla podróżnych. Wyróżnione prace zostaną także wykorzystane w opracowaniu poświęconym historii kolei na Dolnym Śląsku.

Organizatorami konkursu są Gminne Centrum Kultury i Sportu, Urząd Miejski w Żarowie oraz Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Politechniki Wrocławskiej.
Współorganizatorami wystawy "170 lat linii kolejowej Wrocław-Świebodzice" są
Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Politechniki Wrocławskiej i Żarowska Izba Historyczna

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU DLA DZIECI Z OKAZJI 170 ROCZNICY URUCHOMIENIA KOLEI WROCŁAWSKO-ŚWIEBODZKIEJ otwartej 29 X 1843 roku

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Jak funkcjonowała kolej ? czyli 170 lat linii kolejowej Wrocław-Świebodzice . Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates