Basen ponownie czynny od 15 lutego

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego uruchamiamy krytą pływalnię w Żarowie.
Basen będzie ponownie czynny od poniedziałku 15 lutego.
Basen będzie czynny :
pon/ pt w godzinach 8.00-20.00 (ostatnie wejście 18.45)
sobota 8.00-16.00 ( ostatnie wejście 14.45)
niedziela zamknięte.
Pracujemy nad tym, aby od marca godziny basenu zostały wydłużone.
Do Państwa dyspozycji będzie basen sportowy oraz brodzik. Strefa relaksu (tj sauny, jacuzzy, bicze szkockie oraz zjeżdżalnia) pozostają zamknięte.
Z basenu mogą korzystać wszyscy bez ograniczeń.
Wracają nauki pływania (prosimy o kontakt z instruktorami) oraz aqua aerobik (wtorki oraz czwartki o 18.00).
Wszystkie karnety, które były aktywne na dzień zamknięcia pływalni zostają automatycznie przedłużone o czas zamknięcia pływalni (karnety będą aktywne od 15 lutego).
Przypominamy, że nadal działamy w pełnym reżimie sanitarnym.
APELUJEMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD SANITARNYCH TAKICH JAK:
-noszenie maseczek na terenie obiektu sportowego, przed wejściem na zajęcia, w szatniach, w toalecie
-dezynfekcja rąk przed wejściem na halę basenową
-prosimy o restrykcyjne przestrzeganie rygoru sanitarnego
-prosimy również nie przychodzić na zajęcia sportowe mając jakiekolwiek objawy przeziębienia.

Do popływania!

Regulamin

korzystania z obiektu basenu krytego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z – COVID -19

Z dniem 15 lutego 2021 r. w obiekcie basenu krytego Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie
wprowadza się dodatkowe postanowienia:

 1. Basen kryty przy ul. Piastowskiej 10b w Żarowie jest administrowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

 2. Z dniem 15.02.2021r. basen jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
  8.00 – 20.00, w soboty w godzinach 8.00 – 16.00, niedziele – zamknięte.
  Użytkownicy mogą zakupić bilet wstępu na basen do godz. 18.45.
  Obiekt należy opuścić do godziny 20.00

 3. Z pływalni mogą korzystać jedynie osoby zdrowe.

 4. Nie należy korzystać z basenu w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z wyżej wymienionymi objawami.

 5. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu pływania i przebierania się.

 6. Należy zachowywać dystans społeczny (2m) i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren obiektu
  (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących) oraz stosować się do znaków i instrukcji znajdujących się na terenie obiektu.

 7. Do kasy należy podchodzić pojedynczo, zachowując dystans społeczny pomiędzy klientami oczekującymi na wejście na teren pływalni.

 8. Zaleca się korzystanie z płatności bezgotówkowych.

 9. Każdy korzystający z pływalni przy wejściu do obiektu, jak również przy jego opuszczaniu ma obowiązek dezynfekcji rąk.

 10. Dezynfekcji rąk należy również dokonywać przed wejściem do szatni jak i przy ich opuszczaniu.

 11. Użytkownicy pływalni zobowiązani są przestrzegać ścisłych zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.

 12. Podczas treningów grup zorganizowanych (m.in. nauka pływania) na płycie basenu przebywać mogą jedynie uczniowie wraz z instruktorami, którzy odpowiadają w pełni za grupę jak i za dezynfekcję.

 13. Zakazuje się wstępu na płytę basenu rodzicom/opiekunom i innym osobom, które nie korzystają z usługi obiektu.

 14. Organizatorzy zajęć grupowych, takich jak np.: aerobik, nauka pływania, zobowiązani są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi.

 15. Podczas pływania nie obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy.

 16. Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje podczas przebywania na terenie obiektu, do czasu wejścia na teren hali basenowej.

 17. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

 18. Po opuszczeniu płyty basenu należy udać się do szatni (nie należy przedłużać pobytu w szatni).

 19. Obiekt oddaje do dyspozycji ogólnodostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, z których może skorzystać nieodpłatnie każdy użytkownik obiektu.

 20. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być chwilowo wyłączone z użytkowania.

 21. Trybuny pływalni zostają zamknięte do odwołania.

 22. Ilość osób jednocześnie przebywających na pływalni nie może przekroczyć 70 osób (nie dotyczy obsługi obiektu),

 23. Strefa atrakcji tj. niecki jacuzzi, bicze wodne, zjeżdżalnia rurowa oraz sauna parowa są nieczynne do odwołania

 24. Sauna sucha jest czynna w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 20.00, w weekendy w godz. otwarcia basenu.

 25. Do sauny suchej należy wchodzić bez obuwia, osłaniając ciało ręcznikiem, w saunie jednocześnie mogą przebywać 2 osoby.

 26. Korzystający z pływalni zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów obowiązujących na obiekcie GCKiS oraz poleceń wydawanych przez pracowników GCKiS.

 27. Na terenie obiektu jak i w szatniach należy unikać dotykania klamek, poręczy jeżeli to możliwe.

 28. Korzystając z suszarek do włosów obowiązuje nakaz używania jednorazowych rękawiczek ochronnych, oddanych do użytku nieodpłatnie klientom basenu.

 29. Do użytku oddaje się ograniczoną liczbę suszarek, celem zachowania dystansu społecznego.

 30. Korzystając z szafek ubraniowych należy upewnić się, że dana szafka została zdezynfekowana. Zdezynfekowane szafki są oznaczone etykietami informacyjnymi, które znajdują się wewnątrz szafki.

 31. Po zwolnieniu szafki, należy pozostawić wewnątrz etykietę informacyjną, przeznaczoną dla serwisu sprzątającego, z informacją o konieczności jej dezynfekcji oraz pozostawić szafkę otwartą.

 32. Na terenie obiektu, w strefie kas zostają usunięte zostają stoliki i siedziska.

 33. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji.

 34. Nie zaleca się korzystania z obiektu przez osoby znajdujące się w grupie zwiększonego ryzyka.