Regulamin nauki pływania

Regulamin nauki pływania

1. Zajęcia nauki pływania organizowane są przez Gminne Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10 A, i odbywają się w obiekcie zarządzanym przez organizatora.

2. Zajęcia odbywają się w roku szkolnym 2018 /2019 r.

3. Zajęcia skierowane są do dzieci i dorosłych.

4. Zapisów na naukę pływania można dokonać bezpośrednio u wybranego instruktora pływania. Informacje o instruktorach pływania udzielane są w recepcji basenu pod nr tel. 74 / 8580 753 wew 30 lub na stronie www.basen.zarow.pl.

5. Uczestnik wykupuje cały kurs w określonym terminie (nie pojedyncze zajęcia). Czas trwania kursu to min. 10 zajęć. Cena pakietu to koszt 300 zł. Cena obejmuje 45 min. zajęć z wykwalifikowanym instruktorem pływania.

6. Wpłaty za zajęcia dokonuje się gotówką lub kartą w kasie pływalni.

7. Cena karnetu nie zawiera opłaty za bilet wstępu na basen. Cena za wstęp naliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem GCKIS w Żarowie.

8. Przed każdymi zajęciami uczestnik ma obowiązek przekazać instruktorowi karnet na zajęcia. Jest to warunek do udziału w zajęciach.

9. W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość odpracowania zajęć w terminie oraz w grupie ustalonej przez instruktora. Zajęcia należy odpracować w czasie trwania danego kursu.

10. Zajęcia można odwołać minimum 1 dzień wcześniej do godz 18.00 u instruktora.

11. Grupę może tworzyć od 4 do 8 osób o podobnym stopniu umiejętności pływania oraz w
podobnym wieku. Zajęcia prowadzone są w brodziku oraz w basenie sportowym.

12. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia, podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.

13. Podczas trwania zajęć rodzice/opiekunowie mogą przebywać na balkonie lub na trybunach basenu. W przypadku, gdy rodzic/opiekun wyraża chęć korzystania z atrakcji obiektów podczas trwania zajęć zobowiązany jest do zakupu biletu zgodnie z cennikiem.

14. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka na zajęcia oraz odebrania po zakończonych zajęciach.

15. Rodzic/opiekun może skorzystać z darmowych 15 min pobytu w przebieralni w celu przebrania i przygotowania dziecka na zajęcia pływania.

16. Osoby uczestniczące w zajęciach nauki pływania powinny posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki, okulary oraz ręcznik.

17. Rodzic/opiekun odpowiada za stan zdrowotny dziecka biorącego udział w zajęciach.

18. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu obiektu, który dostępny jest w recepcji basenu GCKiS w Żarowie oraz na stronie internetowej.